Beschikbare vertalingen

Preventie van maagzweren bij paarden

Tanja Dietz

·

6 Min. Lesezeit

Een blik in de literatuur leert dat, afhankelijk van de groep, 60-90 % van de paarden in de menselijke zorg in de loop van hun leven maagzweren krijgen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat jouw paard er vroeg of laat ook een krijgt.

Dat is echter geen reden om de handdoek in de ring te gooien, want er zijn heel wat maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat ze ontstaan, of in ieder geval minder vaak. Grofweg zijn er twee factoren die een grote rol spelen bij het ontstaan van maagzweren bij paarden: stress en voeding.

Secure a free feed sample of Equine 74 Gastric and help your horse to buffer  excess stomach acid, so it feels well again.

Stress moet natuurlijk waar mogelijk worden vermeden, terwijl bij het voeren rekening moet worden gehouden met een aantal fundamentele fysiologische aspecten. In dit artikel worden beide aspecten in detail besproken.

Hoe werkt de maag van een paard?


In principe heeft de maag van je paard een bijzondere eigenschap: hij produceert de klok rond maagzuur. Niet alleen tijdens of na het eten, zoals bij mensen, maar continu. Voor een paard dat voortdurend toegang heeft tot gras of hooi is dit goed en noodzakelijk voor de spijsvertering.

Het betekent echter ook dat als een paard niet voortdurend eet, dit maagzuur in de lege maag zal ronddwarrelen en het maagslijmvlies zal aanvallen, met laesies en uiteindelijk maagzweren tot gevolg. Deze fysiologische eigenaardigheid van de maag kan dus een probleem en een uitdaging voor de eigenaar zijn.

Regelmatige toegang tot voer helpt dus het maagslijmvlies te beschermen en is dus een belangrijke stap in de preventie van maagzweren. Er is nog een ander aspect dat niet mag worden vergeten: wanneer een paard eet, produceert het bicarbonaathoudend speeksel dat samen met het voer naar de maag gaat en daar het zuur buffert. Dit punt is belangrijk bij de keuze van het voer.

EQ74_magen_vers4_NL-1

Welke invloed heeft voer op maagzweren bij paarden?

Bij het voeren maken we onderscheid tussen vezelrijk basisvoer/ruwvoer, dat de behoefte van het paard aan voerstructuur dekt, en vezelarm krachtvoer, dat het paard van energie voorziet. Het is belangrijk dat het voer evenwichtig is om de fysiologie en de stofwisseling van de maag niet te veel te belasten. Wij baseren onze berekening van de juiste verhouding tussen basisvoer en eventueel ook krachtvoer op een "modelpaard" met een gewicht van 500 kilogram.

Ons modelpaard is gezond en krijgt een gemiddelde hoeveelheid activiteit - niet constant op stal, noch bijzonder hard gewerkt. Onder deze omstandigheden wordt een hooigehalte van 2 % van de lichaamsmassa, d.w.z. 10 kilogram per dag, aanbevolen. Omdat er voortdurend maagzuur wordt geproduceerd, moet een deel van het rantsoen 's nachts constant beschikbaar zijn. Lange tussenpozen zonder voeder bevorderen overmatige zuurvorming in de maag van het paard.

Als het paard te veel krachtvoer eet, dat snel in de maag terechtkomt, kan dit leiden tot hyperaciditeit, omdat het paard niet voldoende speeksel heeft geproduceerd om het zuur te bufferen en er extra zuur wordt geproduceerd door de vertering van het krachtvoer. Om dit te voorkomen is het belangrijk het paard eerst ruwvoer te geven en daarna krachtvoer.

AdobeStock_321246136

Een andere belangrijke factor bij maagzweren: basisvoer en krachtvoer verschillen in structuur en smaak. Paarden eten graag minder gestructureerd krachtvoer, dat ze minder goed kauwen en sneller doorslikken dan het basisvoer. Dit betekent dat het eten van krachtvoer leidt tot veel minder speekselproductie (en minder speeksel in de maag), waardoor de bufferende werking afneemt.

Bovendien absorbeert krachtvoer veel minder gemakkelijk zuur in de maag door zijn kleinere structuur - en dat is slecht nieuws voor de slijmvliezen van de maag. Denk daarentegen aan vezelrijk basisvoer, dat veel grondiger gekauwd moet worden. Dit produceert op zijn beurt meer speeksel, dat zich aan de vezels hecht en vervolgens voor bufferende effecten in de maag kan zorgen, terwijl het zuur beter in het opgenomen basisvoer doordringt. Dit helpt de maag te beschermen.

Hier kan je lezen wat Equine 74 Gastric zo speciaal maakt.

Beschadigingen van de maagwand kunnen leiden tot maagzweren bij paarden

Er zijn nog andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden: vezelrijk voer is een goede en noodzakelijke zaak, maar de plantendelen mogen niet te hard en stekelig zijn, omdat die laesies aan de maagwand kunnen veroorzaken en zo tot maagzweren kunnen leiden. Luzerne heeft een structuur die ongeschikt is voor paarden met maagproblemen, ook al moet er meer op gekauwd worden en helpt het dus om voldoende speeksel te produceren.

Er moet ook worden opgelet als er bijvoorbeeld eikenbomen in of nabij de weide van het paard staan: eikels bevatten tannines die, wanneer ze door het paard worden gegeten, kunnen leiden tot maagzweren.

Men moet ook de kwaliteit van het voer onderzoeken. Kies altijd voer van hoge kwaliteit, want onzuiverheden, mycotoxinen of verkeerde fermentatie van hooi kunnen allemaal negatieve gevolgen hebben voor het hele maagdarmkanaal. Hier moet ook worden vermeld dat voordroog en kuilvoer ongeschikt zijn voor paarden die gevoelig zijn voor maagproblemen, omdat de zuren die ze bevatten het maagslijmvlies kunnen irriteren.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn paard gestrest raakt, en hoe helpt stresspreventie maagzweren te bestrijden?

Naast goede voeding is er nog een belangrijke factor in de preventie van maagzweren: het vermijden van stress. Bij paarden lijkt stress altijd aan een zijden draadje te hangen.

Tegenwoordig wordt stress als een nogal breed begrip gebruikt, maar het is uiteindelijk terug te vinden in de fysiologie van je paard. Het lichaam zoekt een staat van evenwicht. Stress is een verstorende factor die het lichaam verhindert dat te doen. Korte periodes van stress vormen meestal geen probleem zolang ze altijd worden gevolgd door periodes van ontspanning.

Zo niet, dan reageert de maag van het paard door een grotere hoeveelheid maagzuur te produceren - dat wil zeggen, bovenop wat het al voortdurend produceert. Dit kan leiden tot laesies in het maagslijmvlies en maagzweren, en daarom speelt het vermijden van stress een belangrijke rol bij de preventie.

AdobeStock_45033982 (2)

Terwijl de gevolgen van te veel stress intern optreden, is de oorzaak ervan vooral gelegen in externe factoren. Daarom is het noodzakelijk de relevante stressfactoren onder de loep te nemen.

Paarden zijn in wezen gewoontedieren en geven de voorkeur aan routines. Voeding is hier bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja, paarden krijgen honger en hebben energie nodig. Bepalend is het tijdstip waarop het voer wordt verstrekt. Je paard verwacht dat bepaalde gebeurtenissen op bepaalde tijden zullen plaatsvinden. Hij ervaart verwachting. Als hieraan niet wordt voldaan, kunnen paarden onderling concurrerend en agressief worden, omdat geen enkel paard zonder eten wil zitten.

Met andere woorden, het veroorzaakt stress. Het houden van een paard kan ook een probleem zijn als het bijvoorbeeld in de nabijheid wordt gehouden van een paard waarmee het niet kan opschieten. De grootste stressfactor is natuurlijk een bezoek van de dierenarts - alleen overtroffen door een bezoek aan de kliniek, inclusief vervoer, als het paard niet in orde is. Nu zijn dergelijke bezoeken natuurlijk absoluut belangrijk en noodzakelijk voor de gezondheid en het welzijn van je paard, maar deze gebeurtenissen vinden niet dagelijks plaats. In dergelijke situaties kan Equien 74 Calmrelax de maag van je paard beschermen tegen overtollig maagzuur veroorzaakt door stress. 

Hoe kan ik maagzweren bij paarden voorkomen door observatie?

Goede kennis van het individuele gedrag van je paard is niet direct gerelateerd aan het voorkomen van maagzweren, maar door zorgvuldige observatie zul je kunnen opmerken wanneer je paard gestrest is, d.w.z. wanneer het zich anders gedraagt dan normaal.

Zoals eerder gezegd, zal een enkele stressvolle situatie geen maagzweer veroorzaken. Stresssituaties die langere tijd aanslepen zijn veel problematischer. Dit zijn bijvoorbeeld problemen in de groepsdynamiek, onverenigbare stalgenoten, overwerk of een stalgang met veel verkeer.

Onthoud altijd dat paarden een zeer goed geheugen hebben, en dat ze zich situaties herinneren die hen eerder stress hebben bezorgd. Het vermijden van deze of soortgelijke situaties, en het oefenen van situaties die onvermijdelijk zijn of regelmatig voorkomen (bijvoorbeeld het laden in de trailer) kan de maag van je paard in hoge mate sparen.

Equine 74 Gastric

De langetermijnoplossing

Buffert het overtollige zuur in de paardenmaag in plaats van het te blokkeren.

Equine 74 Stomach Calm Relax

Bij acute stress

Ondersteunt de nerveuze paardenmaag in stressvolle situaties.