Maagzweren bij paarden - Symptomen, oorzaken, preventie

shutterstock_218940901

Maagzweren bij paarden kunnen vele oorzaken hebben.

Er circuleren percentages van 60-90%, dus kunt u ervan uitgaan dat bijna elk dier in zijn leven wel kan gediagnostiseerd worden.

Een gebrek aan specifieke symptomen, die zonder twijfel wijzen op maagzweren, in combinatie met vele factoren die samen de oorzaak van maagzweren vormen en ze zelfs bevorderen, maken het niet gemakkelijk voor huisdierenbezitters - het is balanceren tussen preventie en het dagelijks leven.

In deze blogpost beschrijven, verklaren en informeren we over deze onderwerpen:

 • Wat is een maagzweer?
 • Wat zijn de symptomen van paarden met maagzweren?
 • Wat zijn de oorzaken en hoe kan ik als paardeneigenaar preventieve actie ondernemen?
 • Hoe moet het voeder- en rantsoenontwerp worden heroverwogen?
 • Hoe werkt een gastroscopie in het geval van een maagzweer?
 • Welke behandelingsmogelijkheden zijn er voor paarden met maagzweren en wat zijn de kansen:
 • Kan ik weer actief op een paard rijden dat last heeft gehad van maagzweren?

Wat is een maagzweer bij een paard?

De gebruikelijke term hiervoor is EGUS - uiteraard een afkorting van de Engelse term: “Equine Gastric Ulcer Syndrome”.

In principe ontstaan er maagzweren op plaatsen waar verwondingen ontstaan, veroorzaakt door letsels aan het maagslijmvlies.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vormen van verwondingen:

 • ontsteking
 • erosie
 • en zweren

Intussen is EGUS "slechts" de algemene term voor deze problematiek. Afhankelijk van het geval kunnen ESGUS (equine squamous gastric ulcer syndrome) en EGGUS (equine glandular gastric ulcer syndrome) aanwezig zijn.

Dit onderscheid is belangrijk vanwege de verschillende benaderingen tijdens de latere behandeling.

Hoe herken ik een maagzweer bij een paard?

Aangezien er geen specifieke symptomen zijn die zonder twijfel wijzen op maagzweren en maagontstekingen, is het van essentieel belang dat het gedrag, de voeropname en de lichamelijke signalen van het paard door de verzorger nauwlettend in het oog worden gehouden.

Deze omvatten verminderde eetlust, gewichtsverlies, wat resulteert in een daling van het prestatieniveau of zelfs een doffe vacht. Gedragswijzigingen tellen ook mee.

Paarden en pony's houden van constante dagelijkse routines. Een belangrijk onderdeel van de dagelijkse routine is een begroeting bij het betreden van de stal.Pferd_im-Stall_Equine _74_Gastric

Als een paard zich niet aan dit ritueel houdt en zich in plaats daarvan zichtbaar afzondert, is dit een indicatie dat er iets mis is met dit paard.

Het gedrag kan ook zodanig veranderen dat paarden die normaal gesproken mak en gehoorzaam zijn, plotseling chagrijnig en agressief reageren.

Het is overigens goed mogelijk dat dergelijke veranderingen in het gedrag van een paard pas tijdens het werk zichtbaar worden en niet direct merkbaar zijn tijdens de eerste ochtendcontrole.

In het kader van de dierobservatie worden de volgende symptomen reeds beschouwd als indicaties voor een ernstiger verloop van de ziekte:

 • knarsen van tanden
 • optredende kolieken
 • overmatige speekselaanmaak
 • luchtzuigen

Heel belangrijk:

Uiteraard kunnen de hier genoemde symptomen ook wijzen op andere gezondheidsproblemen van het dier.

Het is daarom belangrijk om het dier zorgvuldig te observeren en te onderzoeken zonder een voorbarige diagnose van maagzweren te stellen en het dier dienovereenkomstig te behandelen.

Foute diagnoses met onnodige behandelingen voor het dier en vooral stress moeten koste wat het kost worden vermeden.

Hoe kan ik het ontstaan van maagzweren bij paarden voorkomen?

De oorzaken van maagontstekingen en dergelijke zweren zijn multifactorieel.

Hier is het vergelijkbaar met de symptomen: er is niet één oorzaak, maar het is het samenspel van verschillende factoren die een optreden bevordert en het moeilijk maakt om prioriteiten te stellen voor effectieve preventie - waarbij het voedingsmanagement, dat te vaak te lange voederpauzes omvat, zeker niet mag worden onderschat.

Naast de beschikbaarheid speelt ook het rantsoenontwerp een doorslaggevende rol: te veel krachtvoer leidt tot stofwisselingsstoornissen.

Ook de grote favoriet van de oorzaken, hoezeer de diergezondheidsproblematiek ook wordt bevorderd, komt hier naar voor: stress.

Het vermijden van stress voor het paard moet een belangrijke rol spelen bij de preventie - niet alleen omdat stress wordt gezien als een van de verschillende oorzaken van maagzweren en ontstekingen bij paarden.

Tegenwoordig is stress een zeer vergaande term, maar het kan in principe worden beschouwd als een verstorende factor in het fysiek gewenste evenwicht van het paard.

In de praktijk leidt dit dan tot een verminderde bloedcirculatie in de slijmvliezen en een verhoogde productie van maagzuur. De weg voor deze innerlijke processen wordt echter extern bepaald.

Dit omvat bijvoorbeeld de scheiding van vrienden, omdat een paard "verhuist" - maar het tegendeel kan ook waar zijn als paarden elkaar niet kunnen uitstaan, maar het niet echt mogelijk is om ze uit elkaar te halen.

Ook de verdeling van het voedsel kan tot stress leiden. Dieren houden van vaste procedures en hebben een goed gevoel wanneer het bijvoorbeeld tijd is voor voedsel. Als dit niet op tijd wordt geleverd, kan dit ook stress veroorzaken - in het ergste geval ontwikkelt zich zelfs concurrentie onder elkaar en niemand wil agressie in de kudde.

De klassieker onder de factoren die leiden tot veel stress bij paarden mag natuurlijk niet ontbreken:

Men voelt zich meestal slecht bij een verblijf in het ziekenhuis met een onbekende omgeving en vreemde geuren. Op dit punt spelen ook de mensen, die de dieren begeleiden, een belangrijke rol.

Een vertrouwd persoon met een rustige en nuchtere manier van doen, kan de dieren van wat stress verlossen of direct voorkomen.

Zo, we kunnen nu dit scenario van bezoeken aan de kliniek terzijde schuiven, want een verblijf in de dierenkliniek mag niet het grootste deel van het dagelijks leven in beslag nemen.

Maar ook transporten - bijvoorbeeld naar evenementen en wedstrijden - kunnen zich ontwikkelen tot stressfactoren voor paarden.

Hetzelfde geldt voor de training, waarmee we opnieuw een concrete verbinding kunnen maken met het onderwerp van deze pagina: Maagontsteking en maagzweren.

Bij geforceerde beweging wordt de activiteit van de spijsvertering en de bloedtoevoer verminderd, terwijl tegelijkertijd het maagsap het klierloze deel van de paardenmaag bereikt.

Regelmatige pauzes tussen de trainingen door kunnen dit voorkomen. Een evenwichtige voeding voor uw paard is een belangrijk onderdeel van het vermijden van maagzweren.

Dat leidt ons direct naar voeding en rantsoenontwerp.

Ook hier geldt het principe dat een evenwichtige voeding het gewenste doel moet zijn.

Om stofwisselingsstoornissen te voorkomen, moet worden gezorgd voor een continue aanvoer van voer en - heel belangrijk - hooi. Dit aspect van het voeren is vooral belangrijk wanneer het rantsoen zowel uit krachtvoer als ruwvoer bestaat.

Als oriëntatie in de berekening en samenstelling van het juiste rantsoen neemt men vaak een 500 kg zwaar en gezond paard met een gemiddelde activiteit, d.w.z.: hij staat niet zijn hele leven op stal en moet niet te hard werken.

Voor zo'n paard wordt een gewicht aan hooi van 2% van zijn lichaamsgewicht aanbevolen. Met ons modelpaard krijgen we dus 10 kilogram.

Equine74Gastric-Pferdekopf-Sonnenuntergang

Aangezien het dagelijks leven van een paard onder de menselijke hoede heel anders is dan dat van een wild paard, moet u er in ieder geval voor zorgen dat er 's nachts voldoende voedsel beschikbaar is, zodat het paard het continu kan eten.

De relevantie van deze aanbeveling wordt duidelijk bij nader onderzoek van de paardenmaag en zijn fysiologie en de levensstijl van in het wild levende paarden.

Maagzuur wordt permanent bij paarden geproduceerd, d.w.z. onafhankelijk van de voedselinname.

Wat een probleem kan worden in de dierhouderij en de bijhorende voederintervallen is een uitstekend concept in de natuur. Als grazende dieren staan ze vrijwel met de hoeven in het voer.

Zo hebben ze er altijd toegang toe en is de maag permanent klaar voor de spijsvertering. Het gaat niet alleen om de maag zelf. Het speeksel van een paard bevat bicarbonaat, dat als buffer voor maagzuur fungeert en zo de maag beschermt tegen beschadiging.

Regelmatige voeropname en het voer goed vermengen met speeksel voor het inslikken zorgen voor een balancerende bufferfunctie. Dit is weer een spannend moment: enerzijds is het belangrijk dat de dieren hun voer zorgvuldig met speeksel vermengen, wat veel gemakkelijker is met vezelrijk voer.

Aan de andere kant zijn grof vezelig stro of sterk houtachtig hooi andere oorzaken van maagzweren. Daarnaast speelt ook de samenstelling van het voer in de maag een belangrijke rol. Daar moet het mogelijk zijn om het voer te mengen met maagzuur. Als dit niet werkt, blijft het voer "op zichzelf" staan, terwijl het maagzuur de maagwand kan aantasten. Uiteraard mag de bindende aanwijzing dat een hoge voederkwaliteit te allen tijde moet worden gewaarborgd, niet ontbreken.

Als er bijvoorbeeld iets misgaat tijdens het fermentatieproces van de kuil, mag het natuurlijk niet worden gevoerd. Het kan heel snel gebeuren. Een klein gaatje in de afdekfolie is voldoende om zuurstof door te laten dringen, waardoor de anaerobe processen worden gestopt en het voer slecht wordt.

Hoe wordt een maagzweer gediagnosticeerd?

Zo werkt een gastroscopie op uw paard!

Preventie of niet - de cijfers die aan het begin worden genoemd, wijzen erop dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Gastroscopie is vaak het antwoord op de vraag of een paard last heeft van maagzweren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop die in de maag van het paard wordt geplaatst om de oppervlakken te controleren op maagzweren of letsels. Om het onderzoek zelf soepel te laten verlopen, moet de maag natuurlijk leeg zijn. Laten we de aanbevelingen die we hebben geleerd over preventie dus even vergeten.

Voor paarden betekent een dergelijk onderzoek dat ze de laatste keer 12-24 uur voordien moeten hebben gegeten en de laatste keer 2-3 uur voordien moeten hebben gedronken. Dit zijn de basisprincipes.

Fotolia_116987106_XL

Terwijl op het eerste gezicht een gastroscopie de beste oplossing lijkt voor de diagnose, ligt hier nog een andere uitdaging op de loer.

Maagzweren komen en gaan - en soms heel snel. Dus als er geen afwijkingen worden gevonden tijdens een gastroscopie, is daarom niet alles goed.

Maagzweren kunnen enkele dagen voor het onderzoek aanwezig zijn geweest en sindsdien verdwenen zijn - of ze kunnen twee dagen na het "bevredigende" onderzoek optreden.

Juist daarom is het zo belangrijk om de paarden goed in de gaten te houden en tegelijkertijd op de hoogte te zijn van de hierboven genoemde symptomen. In dit verband moeten ook de individuele kenmerken van gezonde dieren bekend zijn om gedragsafwijkingen op te sporen.

Een andere uitdaging ligt in de vereenvoudigde presentatie van de komende en verdwijnende maagzweren. Sommige studies hebben inderdaad aangetoond dat bacteriën in de maag die gebieden die door de zweren zijn aangetast hebben gekoloniseerd en zo het genezingsproces hebben voorkomen of op zijn minst aanzienlijk vertraagd.

Preventie van maagzweren in het kort:

De belangrijkste 5 punten voor de preventie van maagontstekingen en maagzweren bij paarden!

Voor die mensen die zich enigszins overweldigd voelen door dit artikel, is er een compact 5-puntenplan van de American Association of Equine Practitioners (AAEP) voor de preventie van maagzweren.

Dit plan maakt deel uit van een soort whitepaper, dat ook gemakkelijk te vinden is via Google en vrij toegankelijk is. Auteur is dierenarts Beth Davis van de Kansas State University:

1. Geeft uw dieren toegang tot gras of hooi. Paarden zijn oorspronkelijk grazende dieren met een constante mogelijkheid om ruwvoer te eten.

2. Probeer de boxen in de stal zo te bezetten dat het ene paard de andere paarden waarmee het graag buiten is, kan zien. De tweede zin is heel interessant: de American Association of Equine Practitioners (AAEP) beveelt speelgoed aan.

Men moet de paarden bijvoorbeeld een bal aanbieden waarmee de dieren zich in hun stal kunnen bezighouden. Dit vermindert stress en voorkomt agressief gedrag. Misschien vergeten ze daardoor een of twee frustraties.

3. Dit punt volgt direct op het eerste en beveelt een regelmatiger voeding aan, zodat het bicarbonaathoudende speeksel van de dieren zijn bufferende functie in de maag kan vervullen en zo de vorming van maagzweren kan voorkomen.

4. Geef uw paarden zo min mogelijk granen, die bijdragen aan de vorming van vluchtige vetzuren.


5. Hoewel er behandelingen met geneesmiddelen bestaan om de productie van maagzuur te verminderen, mogen deze alleen worden gebruikt wanneer de oorzaken van de problemen niet gemakkelijk kunnen worden verholpen.

Kan ik weer actief op een paard rijden dat last heeft gehad van maagzweren?

Wanneer er bij je paard maagzweren worden vastgesteld, moet je je afvragen - en indien nodig eerst ruggespraak houden met je dierenarts - of het wel zinvol is om je paard in die omstandigheden te berijden.

De pijn van een acute maagzweer is meestal zo hevig dat het paard in functie van zijn gezondheid niet zou mogen werken omdat het zeer onaangenaam en pijnlijk is wanneer het maagzuur heen en weer klotst als gevolg van de beweging en zo de ontstoken zones in de maag irriteert. Een time-out voor het paard is daarom in de meeste gevallen bevorderlijk voor zijn herstel.

Voordat je het werk weer rustig opneemt, moet je eerst de maagproblemen en de oorzaken ervan onder controle hebben. Paardrijden moet in het begin heel voorzichtig gebeuren, want het paard moet weer met plezier onder het zadel werken en het mag werken niet associëren met maagpijn. Het is belangrijk om naar het paard te luisteren en zijn signalen te interpreteren.

Als het paard liever gaat wandelen in de velden of zich in galop beter ontspant dan in draf zou de ruiter het paard daarin tegemoet moeten komen, zodat het zijn motivatie terugvindt.

Vooruitzichten:

In het begin hebben we beschreven dat vele zaken kunnen leiden tot maagzweren.

Hoewel de aanbevelingen voor preventieve maatregelen ter voorkoming van maagzweren duidelijk zijn en dus een goede oriëntatie bieden, moeten ze ook gemakkelijk te integreren zijn in het dagelijks leven - en stress kan niet altijd worden vermeden.

Een nader onderzoek van de afzonderlijke aspecten en hoe een maag uit de wildernis kan worden verzoend met een paardenleven in de menselijke hoede, dat is waar het in de toekomst om gaat.

Bronnen gebruikt in dit artikel:

Wetenschap:

Overzicht:

Paardenmaagzweersyndroom:                                                               

Het voortdurende raadsel (EQUINE VETERINARY JOURNAL Equine Dierenarts. J. (2009) 41 (1) 00-00 doi:

Het gezond houden van paarden:                                                     

Update over maagzweren bij paarden (Beth Davis, DVM, PhD, DACVIM Kansas State University Manhattan, Kansas)

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de American Association of Equine Practitioners (AAEP) na het lezen van de 5 punten hierboven, bezoek dan www.myHorseMatters.com

"Detecting and preventing stomach ulcers in horses' door Dr. Meyer (IWEST) in het tijdschrift Endurance Insight, uitgave mei/juni 2010