Wat maakt Equine 74 Gastric zo uniek?

Equine 74

·

8 Min. Lesezeit

Paarden kunnen om verschillende redenen last krijgen van maagzweren. Huisvesting, voeding, training en / of stress hebben een grote invloed op het welzijn van jouw paard. Paarden hebben een gevoelige maag en hebben jouw ondersteuning nodig. Voldoende ruwvoer, vrije lichaamsbeweging en een stressvrij dagritme zijn slechts enkele voorbeelden. Daarbij kun je jouw paard ondersteunen met een supplement zoals bijvoorbeeld Equine 74 Gastric.

Secure a free feed sample of Equine 74 Gastric and help your horse to buffer  excess stomach acid, so it feels well again.

 

Heeft jouw paard last van maagproblemen of zelfs maagzweren? Dan heb je vast en zeker veel opgezocht over dit onderwerp, je hebt je ingelezen over maaggezondheid en bent nu op zoek naar een geschikt maagproduct. In dit artikel kom je te weten wat Equine 74 Gastric zo bijzonder maakt!

Welke voordelen heeft Equine 74 Gastric vergeleken met andere maagproducten?

Equine 74 Gastric is een supplement voor paarden en pony's dat helpt overtollig maagzuur, veroorzaakt door voeding en stress, te neutraliseren. Het behoort daarmee tot de maagzuurbinders.

Hier zie je alle voordelen op een rij. Ben je alleen geïnteresseerd in een enkel onderwerp? Daar kun je direct op klikken:

 

  1. Hogere biologische beschikbaarheid van calcium
  2. Verhoogde maagzuurbuffercapaciteit
  3. Langere werkingsduur vergeleken met reguliere calciumproducten
  4. Effectiviteit wetenschappelijk bewezen
  5. Smakelijkheid
  6. Drie verschillende productvarianten
  7. Dopingvrij

 

1. De hogere biologische beschikbaarheid van calcium

Calciumcarbonaat behoort tot de zuurbindende groep van werkzame stoffen en heeft een pH-stabiliserende werking. De oorsprong van calcium kan echter verschillend zijn. In het milieu komt het voor in gebonden vorm, bijvoorbeeld uit anorganische bronnen zoals kalksteen, gips en krijt of in minerale stoffen. Fabrikanten gebruiken calciumcarbonaat vaak als calciumbron, omdat dit prijstechnisch gunstiger is. Tijdens het complexe vormingsproces wordt, met behulp van talloze chemicaliën, het calciumcarbonaat geëxtraheerd. 


Bij de productie van Equine 74 Gastric worden geen chemicaliën gebruikt. Naast de hoofdbestanddelen magnesium en calcium zijn een verdere 72 mineralen uit roodwier inbegrepen, dit verklaart de samenstelling van de naam "Equine 74 Gastric": de roodwier bevat 74 mineralen, "Equine" en "Gastric" zijn de Engelse termen voor respectievelijk "paard" en "maag" - heel eenvoudig dus. De aanwezige mineralen bieden een bijkomend voordeel ten opzichte van gangbare calciumpreparaten, omdat zij het organisme extra ondersteunen.

Calcium uit een roodwier

De calciumbron van Equine 74 Gastric heeft een unieke, natuurlijke oorsprong in de vorm van een roodwier. De roodwier, die voor de kust van IJsland groeit, heet Lithothamnium Calcareum en wordt ook in de menselijke voedingsindustrie gebruikt. Het calcium van de alg wordt in de maag middels een reactie met maagzuur tot de kleinste atomaire vorm afgebroken en is daardoor zeer biologisch beschikbaar voor het organisme van het paard. Biobeschikbaarheid beschrijft het aandeel van een werkzame stof dat onveranderd beschikbaar is voor het lichaam.


Het grote verschil: Niet alle roodwieren, ook wel rode algen, zijn hetzelfde. De roodwier die in Equine 74 Gastric wordt gebruikt is bijzonder klein, groeit op ongeveer 30 meter diepte op een zanderige zeebodem en heeft het vermogen om mineralen, met name calcium, uit het zeewater te binden. Aangezien het wier slechts 1 mm per jaar groeit, is er gedurende de groeifase veel tijd om mineralen op te slaan. Na de groeifase zinkt het rood-violette wier naar de zeebodem en laat haar skeletresten achter. Deze verkalkte resten, die voor 30 % uit calcium bestaan, kunnen het hele jaar door worden geoogst.

Wat maakt de roodwier in Equine 74 Gastric zo speciaal?

De minerale samenstelling van roodwier wordt beïnvloed door de regio waar zij groeit. De roodwier komt wereldwijd slechts op enkele plaatsen voor, bijvoorbeeld voor Nieuw-Zeeland, Frankrijk en aan de kust van IJsland. Ons oogstgebied ligt in het noorden van IJsland, in een van de minst belastte regionen der wereldzeeën. De oogstvoorschriften zijn zeer streng, zo zijn er altijd medewerkers van de autoriteiten (landbouw en milieu) ter plaatse om het oogstproces te observeren en documenteren. Op deze manier kunnen we de oorsprong altijd garanderen.

De monsters worden direct aan boord genomen, ná het drogen aan land en vóór het malen en mengen. De eindproducten worden regelmatig door onafhankelijke, gecertificeerde laboratoria getest. Equine 74 Gastric is qua kwaliteit, productkenmerken en verwerking op het kwaliteitsniveau dat voor menselijke consumptie vereist is en voldoet derhalve aan de hoogste normen. Bovendien mag alleen ons partnerbedrijf de roodwier in IJsland oogsten. Enkel Equine 74 Gastric heeft, in zijn speciale verwerking en samenstelling, de in een wetenschappelijke studie bewezen werking. Andere producten die ook roodwier vermengen, hebben niet deze samenstelling en worden niet volgens het speciale meng- en productieproces vervaardigd. Onze kwaliteit is geen toeval.

Jodium in paardenvoeding

Bij het woord wier denken veel ruiters onmiddellijk aan grote hoeveelheden jodium. Jodium is met name aanwezig in zeewier zodat er een overaanbod kan ontstaan. Deze zeewieren groeien van de zeebodem tot het wateroppervlak en hebben daardoor een veel grotere hoeveelheid plantmateriaal om het water te filteren. Eigenlijk is het dus logisch dat zij daardoor veel meer jodium kunnen opnemen.


Bij roodwier is dit anders: de dagelijkse voeding van 50 g Equine 74 Gastric bevat 0,18 mg jodium, hetgeen de jodiumbalans niet beïnvloedt. De dagelijkse behoefte van een paard van 600 kg bedraagt ongeveer 1 tot 3 mg per dag. Jodium is voor het paard, hetzij in kleine hoeveelheden, essentieel, zodat de jodiumbehoefte kan worden aangevuld via een mineraalvoeder.

 

2. De verhoogde maagzuurbuffercapaciteit

Maagzuur heeft een belangrijke taak in het organisme. Het is verantwoordelijk voor de voorvertering, het doden van ziektekiemen en ongewenste bacteriën in het voer. Bij het paard ligt de problematiek in de voortdurende productie van maagzuur. Het paard was als steppedier gewend aan een constante opname van ruwvoer. In de huidige paardenhouderij is dit niet altijd mogelijk, omdat in veel stallen het ruwvoer gerantsoeneerd is. Zorgvuldig kauwen en malen van ruwvoer stimuleert de speekselproductie zodat bicarbonaat, dat zich in het speeksel bevindt, en maagzuur elkaar in evenwicht houden.  Stress kan bijvoorbeeld tot een verhoogde zuurproductie leiden, zodat een zuuroverschot in de paardenmaag ontstaat. 


Equine 74 Gastric is een maagzuurbinder, dat betekent dat het supplement voor paarden en pony’s overtollig maagzuur buffert. Maagzweren kunnen zo op natuurlijke wijze helen en het slijmvlies krijgt de tijd om zichzelf te herstellen. Bovendien komt de voedselbrij niet over verzuurd in de darm terecht. Het gevolg: de darmflora komt in evenwicht, zodat de darmmicroben beter kunnen werken, hetgeen resulteert in een betere voederconversie.


Vanwege het zeer biobeschikbare calcium heeft ons supplement een 2,5 maal hogere zuurbindcapaciteit dan producten die uit kalksteen gewonnen worden. Dit wordt onder andere beïnvloed door de honingraatachtige structuur van roodwier, zoals te zien is op de foto.

 image-png-Aug-11-2021-11-35-26-06-AM

Door deze structuur kan Equine 74 Gastric overtollig maagzuur absorberen zoals een spons. De nadruk ligt hier op ”overtollig", omdat de natuurlijke functie van maagzuur op geen enkele wijze mag worden beïnvloed; maagzuur heeft immers een cruciale functie.


Naast deze natuurlijke maagzuurbindende capaciteit is de complexe vermaling en vermenging het bijzondere aan Equine 74 Gastric. Pas na het doorlopen van dit speciale productieproces is het oorspronkelijke roodwier geschikt voor gebruik in paardenvoer. Enkel Equine 74 Gastric bevat dit unieke mengsel.

 

3. De langere periode van afbraak

In vergelijking tot een klassiek supplement met calciumbicarbonaat (hier in het rood), verblijft Equine 74 Gastric (hier in het blauw) duidelijker langer in de paardenmaag. Dit resulteert in een gelijkmatigere en langdurigere bufferende werking.

Bildschirmfoto 2021-10-15 um 11.36.07

4. Wetenschappelijke studie bewijst effect van Equine 74 Gastric

De wetenschappers Moore*, O`Gorman en Wakefield* (* allebei School of Agriculture, Royal Agricultural College, Cirencester, Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk) hebben in een wetenschappelijk onderzoek in 2014 de werking van Equine 74 Gastric onderzocht. In het kader van een in-vitro-onderzoek werd Equine 74 Gastric aan verschillende voedermiddelrantsoenen, in aanwezigheid van pepsine, HCL toegevoegd. Vóór de toegift werden verscheidene pH-waarden waargenomen. De metingen werden verricht na 1, 2 en 4 uur. Na toevoeging van Equine 74 Gastric kon vastgesteld worden dat in alle gevallen de pH-waarde gestegen was, hetgeen impliceert dat hetzelfde gebeurt in de paardenmaag – dus het maagzuur wordt door Equine 74 Gastric geneutraliseerd. Bovendien werd een bufferende werking op de spijsvertering van de dunne darm vastgesteld en een lichte stimulering van de spijsvertering van de dikke darm. Je kunt het volledige onderzoek hier lezen.

 

5. Smakelijkheid

Vooral paarden met maagproblemen eten vaak slecht. In Equine 74 Gastic wordt vanillearoma (0,8%) ingezet om de smakelijkheid te verhogen. 

Men stelt ons vaak de vraag hoeveel suiker er in Equine 74 Gastic aanwezig is, omdat veel paardeneigenaren willen afzien van suikerhoudende voedermiddelen.

Suiker heeft in de paardenvoeding een slechte reputatie, omdat het er in grotere hoeveelheden toe kan leiden dat de spijsverteringscapaciteit in de dunne darm overbelast wordt en suiker in de dikke darm terecht komt. Hier kan het bacteriële evenwicht, de darmflora, verstoord raken. 

 

6. Equine 74 Gastric is verkrijgbaar in drie verschillende productvarianten

Om aan de behoeften van de grote verscheidenheid aan paarden te voldoen, is Equine 74 Gastric verkrijgbaar in drie verschillende varianten, die allen met krachtvoer of in slobber kunnen worden gevoerd. Vooral het poeder is geschikt voor vermenging in slobber. De brokken (pellets) zijn bestemd voor alleseters, die er niet toe neigen hun voer uit te pluizen. Bovendien zijn ze ook geschikt als snoepje. Idealiter worden ze dan voor of na het rijden gegeven. Het granulaat heeft het voordeel dat het niet uit gesorteerd wordt, zodat het ook geschikt is voor kieskeurige paarden.


De pellets en het granulaat bevatten lijnzaadolie om de persbaarheid te vergroten. Het poeder bevat lijnzaadmeel als equivalent. Dankzij het slijmstof- en vezelgehalte heeft lijnzaad een positieve werking op het spijsverteringskanaal. Met betrekking tot olie in paardenvoer komt het, zoals altijd, op de hoeveelheid aan. Olie zou enkel in hoeveelheden tot max. 1 mg per kg lichaamsgewicht per dag gevoerd mogen worden, zodat de dunne darm de vertering aan kan en de olie niet in de dikke darm terechtkomt. Hier kan het namelijk de cellulose-afbrekende darmmicroben negatief beïnvloeden, zodat de vezelverteerbaarheid vermindert. De hoeveelheden in Equine 74 Gastric zijn onschadelijk en zelfs heilzaam.

Gebruik van de levende gist Saccharomyces Cerevisiae

Levende gisten zijn speciale probiotica die een positief effect op de gezondheid hebben. Ze vallen onder de voedselwetgeving en worden als toevoegingsmiddelen ingedeeld. Voor paarden is slechts één micro-organisme toegestaan: de levende gist Saccharomyces cervisiae.

Deze levende gist heeft verscheidene functies: Het stabiliseert de natuurlijke mircobiota in de dikke darm, versterkt de immuun afweer en voorkomt spijsverteringsproblemen zoals gebrekkige fermentatie, diarree en nawateren. Daarnaast speelt de gist een rol in de afbraak van zetmeel. Door het voeren van levende gist verbeteren de levensomstandigheden van anaerobe micro-organismen en verslechteren die van aerobe. Dit is met name van belang voor de melkzuur verterende en vezel splitsende micro-organismen in de dikke darm van het paard. Levende gisten stabiliseren de pH-waarde in de dikke darm, waardoor acidose wordt voorkomen.

Levende gisten hebben een hoge resistentie tegen maagzuur, zodat ze hun digestieve en afweerversterkende werking in de darm van het paard kunnen behouden. Een kwaliteitskenmerk is het aantal CFU's (kolonievormende eenheden), dat het aantal actieve organismen beschrijft. Equine 74 Gastric bevat 6,0 x 10^11 CFU / kg.

De volledige samenstelling van Equine 74 Gastric vind je hier.

 

7. Equine 74 Gastric is dopingvrij

Equine 74 Gastric is vrij van verboden stoffen die in strijd zijn met de Anti-Doping en Medicatie Controle Reglementen (ADMR) van de Duitse Hippische Federatie (FN), FEI en Jockey Club. De tests worden meerdere malen per jaar uitgevoerd in het Instituut voor Biochemie van de Duitse Sport Universiteit Keulen, het officiële dopinglaboratorium. 

Wij hebben hier een verklarende video voor jou gemaakt, waarin je alle informatie nog eens kunt bekijken. 

 

 

Meer over het onderwerp

Op onze themapagina "Voederen van paarden met maagproblemen" vind je nog veel meer informatie over het voederen van paarden.

Paarden met maagproblemen hebben extra ondersteuning nodig. Het is belangrijk om te weten welke voedermiddelen geschikt zijn voor jouw paard en welke vermeden moeten worden.

Equine 74 Gastric

De langetermijnoplossing

Buffert het overtollige zuur in de paardenmaag in plaats van het te blokkeren.

Equine 74 Stomach Calm Relax

Bij acute stress

Ondersteunt de nerveuze paardenmaag in stressvolle situaties.