Magsår hos hästar - symtom, orsaker, förebyggande

shutterstock_218940901

Det finns många orsaker till magsår hos hästar.

Om vi tittar på statistiken - för närvarande i storleksordningen 60 % - 90 % - kan vi anta att knappast någon häst kommer att undgå att få diagnosen under sin livstid.

Det finns inga specifika symtom som tydligt pekar på magsår, utan det är snarare flera faktorer som, när de kombineras, kan lägga grunden och till sist orsaka ett magsår. Detta gör det inte lätt för djurägare, som måste balansera förebyggandet med hästens dagliga rutin.

I denna bloggartikel kommer vi att beskriva, förklara och ge omfattande information om följande frågor:

 • Vad är ett magsår?
 • Vilka symtom har hästar med magsår?
 • Vilka är orsakerna och hur kan jag som hästägare vidta förebyggande åtgärder?
 • Vilka effekter kommer detta att ha på foderstat, utfodring och ransoner?
 • I värsta fall, hur går en gastroskopi till?
 • Vilka behandlingsalternativ finns det för hästar med magsår och vad är chanserna för tillfrisknande?
 • Kan jag rida en häst som har drabbats av magsår?

Vad är magsår hos hästar?

Den vanliga, engelska termen för detta är EGUS, vilket är förkortning av equine gastric ulcer syndrome, alltså ett orsakskomplex som kan leda till magsår.

Magsår utvecklas generellt där lesioner uppstår, orsakade av skador på slemhinnan i magen.

En åtskillnad görs mellan tre olika typer av skador:

 • inflammation
 • erosion
 • och sår.

Själva begreppet EGUS är "bara" den allmänna termen för detta problem.

Beroende på uppkomsten finns det två varianter: ESGUS (equine squamous gastric ulcer syndrome - sår i den kutana (icke körtelskyddade) övre slemhinnan i magsäcken) och EGGUS (equine glandular gastric ulcer syndrome - sår i den glandulära körteldelen av magsäcken).

Denna åtskillnad är viktig eftersom behandlingen skiljer sig.

Hur märker jag om hästen har magsår?

Eftersom det inte finns några specifika symtom som tydligt påvisar magsår och inflammation i magslemhinnan, är det absolut nödvändigt att hästägaren är uppmärksam på hästens beteende, foderintag och fysiska tecken.

Dessa tecken kan vara minskad aptit, viktminskning, sämre prestation och en matt hårrem.

Men hästen påvisar också beteendemässiga förändringar.

Hästar och ponnyer vill ha rutiner i sin vardag.

En viktig del av denna dagliga rutin är när du kommer in i stallet, eller fram till grinden, och hälsar på din häst.

Pferd_im-Stall_Equine _74_Gastric

Om en häst inte visar sig eller kommer fram, utan istället står kvar eller håller sig undan, kan detta vara en indikation på att något inte står rätt till.

Beteendet kan också förändras på ett sådant sätt att vanligen snälla och trevliga hästar plötsligt blir istadiga eller till och med aggressiva.

Det är också mycket möjligt att sådana beteendeförändringar endast framkommer vid träning, och inte är omedelbart märkbara vid hälsningsrutinen på morgonen.

I samband med observation av hästen anses följande symtom vara tecken på ett mer avancerat sjukdomsförlopp:

 • Tandgnissling
 • Kolik
 • Överdriven salivavsöndring
 • Krubbitning

Viktigt:

Symtomen som nämns här kan givetvis även indikera andra hälsoproblem hos hästen.

Det är därför viktigt att observera och undersöka hästen noga, utan att prematurt utesluta magsår och att behandla hästen i enlighet därmed.

Felaktiga diagnoser, med onödiga behandlingar och stress för hästen, bör undvikas till varje pris.

Hur kan jag förebygga att min häst får magsår?

Det finns många faktorer som påverkar orsakerna till inflammation i magslemhinnan och magsår.

Liksom med symtomen, så finns det inte en enkel orsak, utan snarare en kombination av flera faktorer som bidrar till tillståndet. Detta gör det svårt att fastställa prioriteringar för effektivt förebyggande - där utfodringsrutinen med alltför långa perioder mellan utfodringarna ofta underskattas.

Utöver tillgängligheten spelar ransonen också en avgörande roll. För mycket kraftfoder kan leda till metaboliska störningar.

Den främsta orsaken, och tillika en katalysator för andra hälsoproblem, är stress

Att undvika stress för hästen är en viktig förebyggande aspekt - och inte bara för att stress ses som en av flera orsaker till magsår och inflammation hos hästar.

Stress är ett vitt begrepp, men kan enkelt beskrivas som en störningsfaktor i hästens önskade fysiska jämvikt.

I praktiken leder stress till minskad blodcirkulation i slemhinnorna och ökad produktion av magsyra.

Dessa invärtes processer orsakas av utvärtes händelser.

Det kan till exempel vara om en häst flyttas från sina vänner - men det kan också vara tvärtom - att två hästar i samma hage eller stall inte tål varandra.

Till och med utfodringen kan leda till stress.

Hästar vill ha fasta rutiner, och mår bra och blir lugna av utfodring på ungefär samma tider.

Om utfodringen är försenad kan det orsaka stress - i värsta fall kan det skapa konkurrens mellan hästarna, och ingen vill ha arga och uppretade hästar i stallet eller hagen.

Och låt oss inte glömma en av de största stressfaktorerna för hästar:

Att åka till djursjukhuset. Okända miljöer och konstiga dofter, på toppen av vad som redan gör att hästen inte mår bra.

Personen som följer med hästen spelar därför en mycket viktig roll.

Det ska vara en människa som hästen känner och är trygg med, och som har ett lugnt och tryggt sätt. Detta minskar stressen, och kan till och med förhindra den.

Vi kan dock bortse från just den här stressfaktorn, då den förhoppningsvis inte kommer vara en stor del av det vardagliga livet.

Andra, kanske mer vanligt förekommande aktiviteter som kan orsaka stress, är att åka transport till och från utställningar och tävlingar.

Detsamma gäller träning, vilket tar oss tillbaka till dagens ämne: inflammation i magslemhinnan och magsår.

Hård träning minskar matsmältningsaktiviteten och blodtillförseln, samtidigt som magsaften når upp till den övre delen av magen, som inte skyddas av en slemhinna mot magsyran.

Detta kan förebyggas genom regelbundna vilopauser mellan träningspassen.

En annan mycket viktig sak är att ge hästen en balanserad foderstat.

Detta leder oss till utfodring och ransoner.

Även här gäller principen att det önskade målet ska vara en balanserad foderstat.

En kontinuerlig tillförsel av grovfoder är mycket viktig för att undvika metaboliska störningar.

Det är särskilt viktigt när foderstaten består av både kraft- och grovfoder.

En frisk häst på 500 kg i medelträning används ofta som måttstock vid beräkning och sammansättning av en korrekt foderstat, dvs det är en häst som inte bara står som sällskap men är heller inte en hårdtränande tävlingshäst.

För en sådan häst rekommenderas en hömängd motsvarande 2 % av hästens kroppsvikt.

Det skulle innebära 10 kg hö.

Equine74Gastric-Pferdekopf-Sonnenuntergang

Eftersom hästens liv som tamdjur skiljer sig avsevärt från den vilda hästen, bör du se till att det finns tillräckligt med grovfoder under natten så att hästen har tillgång till mat.

Relevansen av denna rekommendation framgår av närmare forskning av hästens mage och dess fysiologi, liksom livsstilen hos vilda hästar, som lever ute i det fria.

Hästen producerar kontinuerligt magsyra, oberoende av matintag.

Detta var ursprungligen utmärkt för vildhästarna, men är ett potentiellt problem för domesticerade djur och deras utfodringsintervaller.

Som ett betande djur, står hästen praktiskt taget mitt i maten.

Den har obegränsad tillgång och magen är konstant redo för matsmältning.

Det handlar dock inte bara om magen.

Hästens saliv innehåller bikarbonat, som fungerar som en buffert för magsäcken och skyddar magen från skador.

Regelbundet intag och god salivavsöndring före sväljning säkerställer en balanserad buffert.

Viktigt att komma ihåg: å ena sidan är det viktigt att hästen avsöndrar saliv när den äter, vilket underlättas om foderstaten består av mycket fiberrik mat.

Å andra sidan kan grov fibrös halm eller kraftigt, nästan träaktigt hö också orsaka magsår.

Väl i magen blandas fodret med magsyra.

Om inte detta sker, förblir fodret "för sig själv", medan magsyran kan attackera bukväggen.

Det är ju förstås en självklarhet att fodret alltid ska vara av hög kvalitet.

Om du använder hösilage får det till exempel inte användas om något har gått fel under fermenteringsprocessen.

Det händer dessvärre lätt; ett litet hål i skyddsplasten är tillräckligt för att syre ska komma in i balen och stoppa den anaeroba processen vilket gör att fodret förstörs.

Hur diagnostiseras magsår?

Så här utförs en gastroskopi på din häst!

Till trots för förebyggande åtgärder tyder siffrorna som nämndes i början på att det fortfarande finns stort utrymme för förbättring.

En gastroskopi är ofta det enda sättet att ta reda på om en häst lider av magsår.

Undersökningen innebär att ett endoskop sätts in i hästens mage för att kunna upptäcka eventuella magsår eller lesioner.

Magen måste självklart vara tom för att undersökningen ska gå smidigt, så glöm för ett ögonblick de förebyggande rekommendationerna som diskuterats ovan.

För hästar innebär en sådan här undersökning att den inte får äta något på 12-24 timmar före undersökningen och inte dricka 2-3 timmar innan.

Det är grunderna.

Fotolia_116987106_XL

Vid första anblicken verkar det som att gastroskopi är den bästa vägen till en diagnos, men riktigt så enkelt är det inte.

Magsår kommer och går, ibland mycket snabbt.

Om gastroskopin inte visar något, betyder det inte att allt är perfekt.

Det kan ha funnits ett magsår några dagar före undersökningen och som sedan försvunnit - eller så kan det uppträda ett magsår två dagar efter denna "tillfredsställande" undersökning.

Det är just därför det är så viktigt att observera hästen noga efter något av ovanstående symtom.

Man bör också känna till de individuella egenskaperna hos sina friska hästar, för att kunna upptäcka eventuella beteendeförändringar.

En ytterligare utmaning ligger i den förenklade presentationen av magsår i alla dess steg.

Vissa studier har visat att bakterier i magen koloniserar de områden som påverkats av såren, vilket förhindrar eller åtminstone väsentligt saktar ner läkningsprocessen.

Råttor har använts för forskning på detta område eftersom deras magar liknar hästarnas.

Hos råttor fanns det inget hinder för läkningsprocessen av magsår efter administrering av antibiotika streptomycin och/eller penicillin.

Granskningsdokumentet, som vi hänvisar till här, är listat i slutet av bloggartikeln och är fritt tillgängligt.

Vi vill nämna ett viktigt utdrag beroende på nämnda relevanta källor:

När magsår har uppstått impliceras andra bakterier för att hämma sårläkningen.

Bakterier, inklusive E. coli, odlades från hästens mage (Al Jassim et al. 2006).

Hos råttor, som har en sammansatt mage liknande hästens, administrerades E. Coli oralt, som snabbt koloniserade ättiksyrainducerade magsår och nedsatte läkningen (Elliott et al. 1998).

Oral antibiotikabehandling med streptomycin och/eller penicillin dämpade bakteriekolonisering av såren och accelererade sårläkningen.

Dessutom resulterade oral administrering av laktulos i en ökning av Lactobacillus spp. tillväxt och kolonisering av sårbädden.

Accelererad sårläkning sågs hos råttorna jämfört med placebobehandlade kontrollerna.

Således kan bakteriell kolonisering av magsår i magsäcken hos hästar fördröja sårläkning, och i detta fall kan behandling med antibiotika indikeras.

Mycket vanligare än behandling av magsår med antibiotika, är användningen av så kallade hämmare, som stoppar produktionen av magsyra och/eller skyddar slemhinnorna.

Denna typ av behandling rekommenderas dock inte som en permanent lösning. Magsyra har i grunden den viktiga funktionen att döda mikrober som tidigare bildats och därigenom gör proteinsmältningen möjlig.

I värsta fall kan undertryckandet av magsyraproduktion på lång sikt leda till bakterieinfektioner.

Att förhindra magsår i korthet:

Här är de fem viktigaste punkterna för att förebygga inflammation i magslemhinnan och magsår hos hästar!

För de som tycker att all information i den här artikeln känns lite överväldigade, tillhandahåller American Association of Equine Practitioners (AAEP) en 5-punktsplan för förebyggande av magsår.

Denna plan är en del av ett sk. whitepaper som är fritt tillgängligt och lätt att hitta via Google.

Författaren är veterinär Beth Davis från Kansas State University:

Kan jag rida en häst som har drabbats av magsår?

Om din häst har diagnostiserats med magsår, bör du först tillfråga din veterinär om det är OK att rida under denna tid.

Ett akut magsår kan göra rörelser väldigt obehagliga och smärtsamma för hästen, eftersom de får magsyran att åka fram och tillbaka och nå de drabbade områdena. En träningspaus behövs därför vanligtvis för återhämtning.

Du bör börja träna hästen långsamt igen endast när du har fått magproblemen och orsakerna till dem under kontroll. Ta det försiktig i början eftersom hästen ska kunna njuta av ridningen och inte förknippa den med magsmärta. Det är viktigt att lyssna på din häst och tolka de signaler han ger dig.

Om din häst föredrar att ridas ut, eller spontant hellre vill galoppera än trava, låt honom göra det för att hålla motivationen uppe.

 1. Låt dina hästar ha tillgång till gräs eller hö.

  Hästar är betesdjur och behöver ha kontinuerlig tillgång till grovfoder.
 2. Försök att utforma stallet på ett sådant sätt att en häst kan se andra hästar som den tycker om att vara tillsammans med ute i hagen.

  Den andra meningen är ganska intressant: American Association of Equine Practitioners (AAEP) rekommenderar leksaker.

  Man kan till exempel ge hästen en boll som den kan roa sig med i boxen.

  Detta minskar stress och förhindrar aggressivt beteende.

  Det kan också hjälpa hästen att glömma en eller två frustrerande händelser.

 3. Denna punkt följer direkt från den första, att rekommendera mer frekvent utfodring, så att hästens bikarbonerade saliv kan uppfylla sin buffrande funktion i magen och därigenom förhindra bildandet av magsår.

 4. Korn som bidrar till bildandet av flyktiga fettsyror bör ges sparsamt.

Sammanfattning:

I början av denna artikel beskrev vi de många orsakerna som kan leda till magsår.

Även om rekommendationerna av åtgärder för att förhindra att magsår uppträder i första hand är tydliga och därför ger en bra orientering, måste dessa också vara lätta att införliva i den dagliga rutinen - och det är inte alltid möjligt att undvika stress.

I senare delar kommer vi att undersöka enskilda aspekter närmare och diskutera hur magar som utvecklats för ett liv i det fria kan försonas hos tamhästen.

Källor som används i den här artikeln:

Vetenskap:

Översikt:

Equine gastric ulcer syndrome:
The continuing conundrum (EQUINE VETERINARY JOURNAL Equine vet. J. (2009) 41 (1) 00-00 doi:

Keeping Horses Healthy:
Update on Equine Gastric Ulcers (Beth Davis, DVM, PhD, DACVIM Kansas State University Manhattan, Kansas)

Om du efter att ha läst de fem punkterna ovan, vill ha mer information från American Association of Equine Practitioners (AAEP), gå till  www.myHorseMatters.com

“Magengeschwüre beim Pferd erkennen und verhindern” (Upptäckande och förebyggande av magsår hos hästar) av Dr Meyer (IWEST) i magasinet Endurance Insight, maj/juni 2010.