Alternativ till Omeprazol

Finns det alternativ till Omeprazol för behandling av magsår hos häst?

Den aktiva substansen omeprazol är en protonpumpshämmare som blockerar bildningen av magsyra i hästens mage. Detta gör att den skadade bukhinnan kan återhämta sig och regenereras under behandlingen. Administrering av Omeprazol förhindrar också utveckling av ytterligare magsår.

Det har blivit allt vanligare att fler och fler hästar lider av irritation i bukhinnan eller till och med magsår. Orsakerna till magsår är flera och en reaktion på överskott av magsyra. Veterinärer talar om stressinducerad överproduktion av magsyra, vilket kan leda till magsår hos hästar om överproduktionen är permanent.

Horse-Illustration

Hur upplever hästar stress?

När hästar konstant har tillgång till bete eller grovfoder, som de har i det vilda, producerar de tillräckligt med saliv som i sin tur fungerar som en buffert mot överskott av magsyra. Men dagens metoder för hästhållning och utfodring är allt annat än idealiska för deras maghälsa. För lite utevistelse och grovfoder, oregelbundna utfodringstider, träning, ovänskap mellan boxkompisar, negativ gruppdynamik i hagen med mera, kan orsaka stress hos vissa hästar.

Om ryttare och hästägare känner igen symtomen i tid kan de vidta åtgärder för att undvika stress, ändra hästhållningen eller hästens hela miljö för att förhindra att saker blir värre. Du ska dock alltid rådfråga din veterinär för att få en diagnos för att vara säker.

shutterstock_123886246

Diagnostiserat magsår - Omeprazol den enda riktiga lösningen!

Om en häst har magsår är en behandlingsväg som involverar den aktiva substansen omeprazol vanligtvis det enda alternativet eftersom det ger hästens mage chansen att regenerera. Behandlingen kan pågå i flera veckor beroende på utvecklingen, och ägaren bör ge hästen tillräckligt med tid för att återhämta sig.

Fotolia_116987106_XL

Vad händer efter behandling med Omeprazol?

Ägare bör vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra utveckling av ytterligare magsår efter behandling med Omeprazol. Utöver alternativen ovan när det gäller utfodring och hästhållning finns det många kosttillskott för förebyggande och parallell behandling för att motverka hyperaciditet i magen. Stressfaktorer kan dock aldrig undvikas helt oavsett hur många förändringar som görs.

Många ryttare väljer att använda en produkt som specifikt buffrar överskottet av magsyra. Ett pålitligt alternativ på lång sikt är Equine 74 Gastric som rekommenderas av veterinärer (link Eiler) som en förebyggande behandling och till och med som ett alternativ till Omeprazol.

Beställ gratis foderprov
0182_15_DIJO_Relaunch_20Website_20E74_EBV_Products

Undertryck inte, buffra!

Equine 74 Gastric är en naturlig syrabuffert baserad på röda alger skördade utanför Islands kust. Det motverkar överskott av magsyra i hästens mage orsakad av utfodring och stress. Dess organiskt certifierade formel har en mycket biotillgänglig kalciumhalt som ökar syrabuffertkapaciteten 2,5 gånger mer än jämförbar kalk (kalksten) och binder därmed magsyran - och endast det överskott av magsyran som inte krävs för matsmältningsprocessen.

Detta återställer pH-värdet i hästens mage och minskar risken för magsår på ett naturligt sätt.

EQ_Animationsfilm-Preview-Image

Equine 74 Gastric buffrar överskott av magsyra längre och mer effektivt:

2,5 gånger högre syrabuffertkapacitet än tillskott erhållna från kalksten

Stora mängder mycket biotillgängligt kalcium och magnesium frigörs i hästens mage

Speciell svampstruktur med en stor ytarea som långsamt bryts ned i hästens mage för att buffra magsyra under en längre tid

Beställ gratis foderprov
Go to online store