Magesår hos hester – symptomer, årsaker og forebygging

shutterstock_218940901

Det er mange måter magesår kan dannes på hos hester.

Hvis man ser på eksisterende prosentsatser som snakker om 60 – 90 % av dyr som har magesår, kan man gå ut fra at nesten alle dyr får denne diagnosen en gang i livet.

Mangel på spesifikke symptomer som utelukker tvil på magesår, i kombinasjon med mange faktorer som fremmer dannelsen av magesår, og ikke minst selve magesåret gjør det ikke lett for hesteeiere – livet er som en linedans mellom forebygging og hverdag.

I dette blogginnlegget beskriver, forklarer og informerer vi detaljert om følgende temaer:

 • Hva er magesår?
 • Hvilke symptomer viser hester med magesår?
 • Hva er årsakene, og hvordan kan jeg som hesteeier forebygge?
 • Hva kan jeg gjøre bedre med tanke på fôring og porsjoner?
 • I tilfelle: hva er prosedyren for gastroskopi?
 • Hvilke behandlingsmuligheter finnes det for hester som har magesår, og hvordan er sjansene:
 • kan jeg aktivt ri en hest som har hatt magesår, igjen?

Hva er et magesår hos en hest?

Det vanlige begrepet for dette er EGUS – tydeligvis en forkortelse for det engelske begrepet Equine Gastric Ulcer Syndrome.

Som regel oppstår magesår hvor det finnes lesjoner, forårsaket av skader på mageslimhinnen.

Det skilles mellom tre ulike skadeformer:

 • betennelse
 • erosjon
 • og sår.

Imidlertid er EGUS «kun» det overordnede begrepet for disse problemene.

Avhengig av forekomst finnes det derfor to ting igjen: ESGUS (equine squamous gastric ulcer syndrome) og EGGUS (equine glandular gastric ulcer syndrome).

Denne differensieringen er viktig på grunn av ulike fremgangsmåter under senere behandling.

Hvordan gjenkjenner jeg et magesår hos en hest?

Siden det ikke finnes noen spesifikke symptomer som uten tvil tyder på magesår og magebetennelse, er det absolutt viktig at menneskene som steller og jobber med hesten, observerer dyrene nøyaktig, når det gjelder oppførsel, fôropptak og fysiske symptomer.

Symptomer omfatter dårlig matlyst, vekttap, og som følge av dette, redusert ytelsesnivå eller glansløs pels.

Også atferdsendringer kan tyde på magesår.

Hester og ponnier elsker konstante rutiner i hverdagen.

En viktig del av den daglige rutinen er å hilse på dyret når man kommer til gården.

Pferd_im-Stall_Equine _74_Gastric

Hvis en hest ikke dukker opp til dette ritualet og blir for seg selv istedenfor, tyder dette på at det er noe som ikke stemmer med hesten.

Atferden kan allikevel også forandre seg slik at hester som vanligvis er tamme og adlyder, plutselig reagerer grettent og aggressivt.

Det er for øvrig godt mulig at slike forandringer i individuelle hesters atferd ikke synes før man jobber med dyrene, og at de ikke er så påfallende når man gjennomfører første kontroll om morgenen.

Følgende symptomer gjelder i forbindelse med observering av dyr, allerede som tegn på et alvorlig sykdomsforløp:

 • skjæring av tenner
 • kolikker
 • overskytende spyttflod
 • krybbebiting.

Følgende er veldig viktig:

Naturligvis kan symptomene som nevnes ovenfor, også tyde på andre helseproblemer hos dyrene.

Derfor er det avgjørende å gjennomføre observering og undersøkelse av dyrene med omhu, uten å satse forhastet på magesår, og å behandle dyret tilsvarende.

Feildiagnoser med behandlinger som er unødvendige for dyret, og først og fremst stress bør for all del unngås.

Hvordan kan jeg forhindre at magesår oppstår hos hester?

Det er svært mange faktorer som bidrar til dannelsen av magebetennelser og den slags sår.

Her er det altså det samme som med symptomene: det finnes ikke DEN ENE årsaken, det er heller et samspill av flere faktorer som fremmer dannelsen av magesår, og som gjør det vanskelig å sette prioriteter for effektiv forebygging. Allikevel bør fôrmanagementet som ofte omfatter altfor lange fôrpauser, sikkert ikke undervurderes.

Ved siden av tilgjengeligheten spiller også porsjonsstyringen en avgjørende rolle: for mye kraftfôr medfører stoffskifteforstyrrelser.

Også den store favoritten blant årsakene, som helt sikkert fremmer helseproblemer hos dyr, dukker opp her, nemlig stress.

Ved forebygging av helseproblemer bør det være absolutt viktig å unngå stress for hesten – ikke bare fordi stress gjelder som én av flere årsaker for magesår og magebetennelser hos hester.

Stress er et veldig omfattende begrep, men kan som regel ses på som forstyrrende faktor i ønsket likevektstilstand til hesten.

I praksis fører stress til redusert blodsirkulasjon i slimhinnene og til økt produksjon av magesyre.

Allikevel stakes kursen for disse indre prosessene i hestens miljø.

Problemer omfatter, for eksempel, ødeleggelse av vennskap fordi hesten «flytter» - men også det stikk motsatte kan inntreffe, hvis hester ikke kan fordra hverandre, og det ikke er mulig å unngå hverandre.

Også fordelingen av fôret kan medføre stress.

Dyr elsker faste prosedyrer og vet nøyaktig når det er på tide å spise igjen.

Hvis fôret da ikke leveres i tide, kan også dette forårsake stress; i verste fall utvikler seg til og med konkurransetenkning blant hestene, og ingen ønsker å ha aggresjoner i flokken.

Klassikeren blant faktorene som medfører mye stress, skal selvfølgelig også nevnes:

Klinikkopphold med uvante omgivelser, fremmede lukter, og dyret er dårlig.

Her spiller menneskene som ledsager dyrene, selvsagt en viktig rolle.

Som tillitsperson med en rolig og avslappet væremåte kan du sørge for at dyrene er mindre stresset, eller at stress forhindres fullstendig.

Nå kan man prinsipielt skyve dette scenarioet med klinikkopphold til sides og slappe av, fordi opphold i dyreklinikken ikke skal oppta en stor del av hverdagen.

Allikevel kan også transporter, eksempelvis til arrangementer og konkurranser, utvikle seg til stressfaktorer for hester.

Det samme gjelder for treningen – og her kommer vi konkret tilbake til vårt tema: magebetennelse og magesår.

Ved forsert gang reduseres fordøyelsesaktivitetene og blodtilførselen, mens magesaft samtidig kommer til den kjertelløse delen av hestemagen.

Regelmessige pauser mellom treningsøktene kan forhindre dette.

Balansert kosthold for hesten din er viktig for å unngå magesår.

Nå kommer vi direkte til fôring og porsjonsstyring.

Også her gjelder prinsippet at målet vårt bør være balansert kosthold.

Kontinuerlig tilførsel av fôr og – veldig viktig – av høy skal være garantert for å forhindre stoffskifteforstyrrelser.

Dette aspektet ved fôring er spesielt viktig når fôrporsjonen består av kraftfôr og råfôr.

Som orientering ved beregning og sammensetning av korrekte porsjoner tjener ofte en 500 kg tung og frisk hest med gjennomsnittlig aktivitet (dette betyr at den hverken tilbringer hele sitt liv i stallen, eller at den må jobbe over gjennomsnitt hardt).

For en slik hest anbefales det en høymengde tilsvarende 2 % av dyrets kroppsvekt.

Ved vår modellhest vil det være 10 kg.

Equine74Gastric-Pferdekopf-Sonnenuntergang

I og med at hverdagslivet til en hest som er beskyttet av mennesker, er vidt forskjellig fra livet til en villhest, bør du i det minste sørge for at hesten din får tilstrekkelig med mat også om natten, slik at hesten kan spise kontinuerlig.

At denne anbefalingen er relevant, forklares med en nærmere betraktning av hestemagen og dens fysiologi, samt av livsstilen av hester som bor ute i det fri.

Hester produserer magesyre permanent, altså uavhengig av matopptak.

Det som kan bli et problem i dyrehold og tilsvarende fôringsintervaller, er et utmerket konsept ute i naturen.

Som beitedyr står hestene bokstavelig talt med hovene i maten.

Den er altså alltid tilgjengelig, og magen er alltid klar til å fordøye.

Allikevel er det ikke bare selve magen som er viktig.

Hestens spytt inneholder bikarbonat, som virker som en buffer for magesyren og på denne måten beskytter magen mot skader.

Regelmessig næringsopptak og en god blanding av mat og spytt før svelging sørger for balanserende bufferfunksjon.

Her har vi et spennende moment igjen: på den ene siden er det viktig at dyrene blander mat og spytt godt, noe som er atskillig mye lettere ved fiberrikt fôr.

På den andre siden regnes grovfiber-strå eller svært treaktig høy som ytterligere årsaker for dannelsen av magesår.

Også konsistensen av maten i magen spiller en viktig rolle.

I magen skal maten blandes godt med magesyre.

Hvis dette ikke fungerer, forblir fôret «for seg selv», mens magesyren kan angripe mageveggene.

Selvfølgelig er det viktig å nevne at hver hesteeier bør vektlegge høy fôrkvalitet til enhver tid.

Hvis, for eksempel, noe har gått galt under fermenteringsprosessen til ensilasjefôret, må dette fôret så klart ikke gis.

Dette kan skje veldig fort.

Et lite hull i folien er nok til at oksygen trenger inn og stopper de anaerobe prosessene, og dermed er fôret fordervet.

Hvordan diagnostiseres et magesår?

Slik gjennomføres gastroskopi hos hesten din!

Forebygging hit eller dit – med tallene som nevnes helt i begynnelsen, kan vi bare ane at det fremdeles er mye å gjøre.

Når det gjelder å finne ut av om hesten lider av magesår, er gastroskopi et hyppig svar.

Undersøkelsen gjøres ved hjelp av et endoskop som føres inn i hestens mage, for å kunne kontrollere overflatene og se om det finnes magesår eller lesjoner.

For at undersøkelsen kan skje uten problemer, må magen naturligvis være tom.

La oss altså glemme anbefalingene med tanke på forebygging som vi nettopp har lært oss, for en liten stund.

For hestene betyr en slik undersøkelse at de må slutte å spise 12 – 24 timer før, og slutte å drikke 2 – 3 timer før.

Slik er reglene.

Fotolia_116987106_XL

Mens gastroskopi ved første blikk ser ut til å være den beste løsningen for diagnoser, har vi også en annen utfordring her.

Magesår kommer og går – delvis veldig fort.

Hvis man nå ikke finner noe påfallende under en gastroskopi, betyr ikke dette at alt er bra.

Det er mulig at magesår har vært der få dager før undersøkelsen og forsvunnet frem til undersøkelsen – eller de oppstår kun 2 dager etter en «tilfredsstillende» undersøkelse.

Akkurat derfor er det viktig å observere hestene nøyaktig, og å ha kunnskaper om relevante symptomer som er nevnt lenger oppe.

I denne sammenhengen bør også dyrenes individuelle egenskaper når de er friske, være kjent, for å kunne oppdage eventuelle avvik i dyrenes atferd.

En annen utfordring ligger i den forenklede fremstillingen av kommende og forsvinnende magesår.

Det stemmer at noen studier har påvist at bakterier i magen har satt seg fast på steder som ble angrepet av magesår, og dermed forhindret eller i det minste betydelig saktnet legeprosessen.

I forskningsøyemed har man brukt rotter, siden disse har en mage som ligner på hestenes mage.

Hos rotter som hadde fått antibiotikaene streptomycin og/eller penicillin, var det ingenting i veien for magesårenes legeprosess.

Review-dokumentet som her brukes som referanse, er listet på slutten av denne bloggartikkelen og fritt tilgjengelig.

Vi siterer her det avgjørende kapittelet på grunn av relevante kilder som nevnes der:

Once gastric ulcers are present, other bacteria have been implicated in inhibiting ulcer healing.

Bacteria, including E. coli, were cultured from the stomach of horses (Al Jassim et al. 2006).

In rats, which have a compound stomach similar to horses, E. Coli administered orally, rapidly colonised acetic acid-induced gastric ulcers and impaired healing (Elliott et al. 1998).

Oral antibiotic treatment with streptomycin and/or penicillin suppressed bacterial colonisation of ulcers and accelerated ulcer healing.

Also, oral administration of lactulose resulted in an increase in Lactobacillus spp. growth and colonisation of the ulcer bed.

Accelerated ulcer healing was seen in the rats compared to placebo treated controls.

Thus, bacterial colonisation of gastric ulcers in the stomach of horses may delay ulcer healing and in this case treatment with antibiotics may be indicated.

Mye mer vanlig enn behandling av magesår med antibiotika er bruk av såkalte inhibitorer som stopper produksjonen av magesyre og/eller beskytter slimhinnene.

Allikevel anbefales den slags behandling ikke som varig løsning, fordi magesyren fyller en viktig funksjon ved å drepe mikrober som ble dannet tidligere, og ved å muliggjøre fordøyelsen av proteiner på denne måten.

I verste fall fører undertrykkelsen av magesyreproduksjonen over en lengre periode til bakterielle infeksjoner.

Forebygging av magesår kompakt:

Her komme de viktigste 5 punktene med tanke på forebygging av magebetennelse og magesår hos hester!

For alle som synes at denne artikkelen overstiger deres evner, finnes det også en kompakt plan med 5 punkter, utarbeidet av American Association of Equine Practitioners (AAEP) for å forebygge magesår.

Denne planen er en del av en slags whitepaper som er lett å finne på Google, og som er fritt tilgjengelig.

Forfatteren er veterinæren Beth Davis fra Kansas State University: 

Kan jeg aktivt ri en hest som har hatt magesår, igjen?

Dersom hesten din har blitt diagnostisert med magesår, må du forhøre deg med veterinæren om det er greit å ri i denne perioden.

Akutt magesår kan gjøre bevegelse veldig ubehagelig og smertefullt for hesten, da magesyren kan bli forflyttet frem og tilbake og påvirke de berørte områdene. En pause fra aktivitet er vanligvis nødvendig for å bli bra igjen.

Du bør begynne å trene hesten sakte igjen etter at mageproblemene og årsaken er under kontroll. Vær forsiktig i starten. Hesten skal glede seg over å bli ridd, og ikke assosiere dette med magesmerter. Det er viktig å lytte til, og å tolke signalene du får fra hesten.

Dersom hesten foretrekker å ri i terrenget eller er mye bedre til å galoppere enn til å trave, bør ridningen tilsvare det hesten liker for å holde motivasjonen oppe.

 1. Gi dyrene deres tilgang til gress eller høy. 

  Opprinnelig har hester vært beitedyr med stadige muligheter til å spise råfôr.
 2. Prøv å bruke stallboksene slik at hesten kan se alle andre dyr den liker å bruke tiden ute med.

  Andre setningen der er veldig interessant: American Association of Equine Practitioners (AAEP) anbefaler leketøy.

  Hestene bør tilbys, for eksempel, en ball å sysle med i stallboksen.

  Dette reduserer stress og forebygger dermed naturligvis aggressiv atferd.

  Kanskje glemmer hestene også noe av sin frustrasjon mens de leker.

 3. Dette punktet er direkte forbundet med punkt 1 om anbefaling av regelmessig fôring, slik at dyrenes bikarbonatholdige spytt kan fylle sin buffer-funksjon i magen og dermed forhindrer at det danner seg magesår.

 4. Gi hesten din så lite korn som mulig, siden kornet bidrar til dannelsen av flyktige fettsyrer.

Perspektiv:

I begynnelsen av innlegget beskriver vi at det er mange muligheter for at magesår dannes.

Anbefalinger for forebyggende tiltak, slik at magesår ikke danner seg i det hele tatt, er entydige og gir derfor en god orientering, men det er også viktig å kunne bruke dem i hverdagen – og det er ikke alltid mulig å unngå stress.

Vi kommer til å publisere flere innlegg hvor vi skal levere en mer detaljert betrakting av de enkelte aspektene, og beskrive hvordan det er mulig å forene en mage som er tilpasset villmarken, med et hesteliv preget av mennesker.

Kilder som ble brukt i denne artikkelen:

Science:

Overview:

Equine gastric ulcer syndrome:
The continuing conundrum (EQUINE VETERINARY JOURNAL Equine vet. J. (2009) 41 (1) 00-00 doi:

Keeping Horses Healthy:
Update on Equine Gastric Ulcers (Beth Davis, DVM, PhD, DACVIM Kansas State University Manhattan, Kansas)

Hvis du, etter å ha lest ovennevnte 5 punkter, er interessert i ytterlige informasjoner fra American Association of Equine Practitioners (AAEP), klikk her: www.myHorseMatters.com

„Magengeschwüre beim Pferd erkennen und verhindern“ («Slik gjenkjenner og forhindrer du magesår hos hester») av Dr. Meyer (IWEST) i magasinet Endurance Insight, utgave mai/juni 2010