Forebygging av magesår hos hester

AdobeStock_271498448

Et raskt blikk på litteraturen viser, avhengig av gruppen, at 60-90 % av hester under menneskelig omsorg utvikler magesår i løpet av livet. Det er dermed ganske sannsynlig at hesten din også blir rammet av magesår på et tidspunkt.

Det er imidlertid ingen grunn til å kaste inn håndkleet ettersom det er ganske mange tiltak som kan gjøres for å forhindre at magesår oppstår i utgangspunktet, eller i det minste sjeldnere. Grovt sett er det to faktorer som spiller en viktig rolle i utviklingen av magesår hos hester: stress og fôring.

Stress bør selvsagt unngås der det er mulig, men det er også viktig å tenke på noen grunnleggende aspekter ved psykologien under fôring. I denne artikkelen undersøker vi begge aspektene inngående.

Hvordan fungerer magen til hesten?

I utgangspunktet har hestens mage én spesiell egenskap: den produserer magesyre døgnet rundt. Ikke bare under eller etter matinntak som med oss mennesker, men kontinuerlig. For en hest som hele tiden har tilgang på gress eller høy, har dette en nødvendig funksjon for fordøyelsen.

Det betyr også at hvis en hest ikke kontinuerlig spiser, driver simpelthen denne magesyren og skvulper rundt i den tomme magesekken og angriper mageslimhinnen. Dette resulterer i lesjoner og til slutt magesår. For en hest under menneskelig omsorg kan denne fysiologiske særegenheten i magen derfor være et problem og en utfordring for eierne.

Regelmessing tilgang på fôr vil dermed bidra til å beskytte mageslimhinnen, og er derfor et viktig steg i forebyggingen mot magesår. Det er enda et aspekt som ikke bør gå i glemmeboken: Når en hest spiser, produserer den bikarbonatholdig spytt som deretter passerer ned til magen sammen med fôret og lager en buffer mot magesyren. Dette punktet er viktig når du velger fôr.

Hvilken innvirkning har fôr på magesår hos hester?

Når vi fôrer hesten, skiller vi mellom fiberrikt basisfôr/grovfôr som dekker hestens behov for fôrstruktur, og kraftfôr med lite fiber som gir hesten energi. Det er viktig at fôret er balansert for ikke å overbelaste magens fysiologi og stoffskifte. Vi baserer beregningen vår av riktig forhold grunnfôr og kanskje tilmed kraftfôr på en “modellhest” med en vekt på 500 kg.

Modellhesten er frisk og får gjennomsnittlig mengde aktivitet – verken for mye oppstalling eller for hardt arbeid. Under disse forholdene anbefales det høy tilsvarende 2 % av kroppsmassen, for eksempel 10 kg per dag. En del av rasjonen bør hele tiden være tilgjengelig om natten, fordi magesyre produseres kontinuerlig. Lange intervaller uten fôr øker overflødig syredannelse i hestens mage.

Hvis hesten spiser for mye kraftfôr, som passerer raskt til magen, kan dette føre til hyperaciditet. Dette er fordi hesten ikke får produsert nok spytt til å lage buffer mot magesyren, og ekstra syre blir produsert gjennom fordøyelsen av kraftfôret. For å unngå dette er det viktig å fôre hesten med grovfôr før den får tilgang på kraftfôr.

En annen viktig faktor ved magesår: Grunnfôr og kraftfôr er forskjellige i struktur og smak. Hester elsker å spise kraftfôr som har mindre struktur. Dette bruker de mindre tid på å tygge og svelge enn grunnfôret. Dette betyr at å spise kraftfôr fører til mye mindre produksjon av spytt (og mindre spytt i magen), som dermed reduserer buffereffekten.

I tillegg til dette absorberer kraftfôr mye mindre syre i magen på grunn av strukturen – og dette er dårlige nyheter for mageslimhinnen. Tenk derfor igjennom viktigheten av grunnfôr med høyt fiberinnhold, da dette krever mye grundigere tygging. Dette produserer i sin tur mer spytt som fester seg til fibrene og gir buffereffekten i magen, mens syren bedre trekker inn i det spiste grunnfôret. Dette bidrar til å beskytte magen.

Det er flere faktorer å ta med i beregningen: Selv om fôr med høyt fiberinnhold er en god og nødvendig ting, må plantedelene ikke være for harde og stikkende. Dette kan forårsake lesjoner i mageveggene og dermed føre til magesår. Alfalfa har en struktur som ikke er egnet for hester med mageproblemer, selv om det krever mer tygging og dermed skulle bidra til å produsere tilstrekkelig med spytt.

Du bør også utvise forsiktighet dersom det er eiketrær i, eller i nærheten av, beitet til hesten: Eikenøtter inneholder tanniner som kan føre til magesår dersom hesten spiser dem.

Kvaliteten på fôret er også noe som bør undersøkes. Velg alltid høykvalitetsfôr. Urenheter, mykotoksiner eller feilgjæring av høyet kan ha negativ effekt på hele mage-tarm-kanalen. Det bør også nevnes her at silofôr ikke er egnet for hester som er disponert for mageproblemer, da syrene de inneholder kan irritere mageslimhinnen.

Stress – En nøkkel i arbeidet med hvordan vi kan forebygge stress hos hester, og hvordan stressforebygging bidrar til å bekjempe magesår.

I tillegg til egnet fôring, finnes det enda en viktig faktor i forebyggingen mot magesår: å unngå stress. Det kan virke som at stress alltid ligger i bakhodet hos hester.

I disse dager brukes stress som et ganske bredt begrep, men til syvende og sist gjenspeiles det i hestens fysiologi. Kroppen søker en likevektstilstand. Stress er en forstyrrende faktor som forhindrer kroppen i å gjøre nettopp dette. Korte perioder med stress utgjør vanligvis ikke noe problem så lenge det alltid kommer rolige perioder etterpå.

Hvis ikke kan hestens mage reagere med å produsere en større mengde magesyre, som kommer på toppen av det den allerede kontinuerlig produserer. Dette kan føre til lesjoner i mageslimhinnen, samt magesår, som er grunnen til at å unngå stress spiller en viktig rolle som forebyggende behandling.

Selv om konsekvensene av for mye stress oppstår internt, er årsaken hovedsakelig fra eksterne faktorer. Det er derfor nødvendig å se nærmere på relevante stressorer.

Hester er i utgangspunktet vanedyr og foretrekker å ha rutiner. Fôring er for eksempel et viktig punkt her. Ja, hester blir sultne og trenger energi. Det som er avgjørende, er fôringstiden. Hesten forventer at bestemte hendelser skal skje til bestemte tidspunkter. Hesten har forventninger. Dersom disse forventningene ikke blir møtt, kan hester få en konkurrerende og aggressiv fremferd mot hverandre, fordi ingen hest ønsker å gå rundt uten mat.

Med andre ord: Det forårsaker stress. Hesteholdet kan også være et problem hvis, for eksempel, hesten må stå nær en hest den ikke går overens med. Den aller største stressoren er selvfølgelig et besøk av veterinæren – Bare overgått av et besøk til klinikken, inkludert transport dersom hesten ikke har det bra. Slike besøk er selvsagt veldig viktige og nødvendige for helsen og velværet til hesten, men disse hendelsene skjer ikke hver dag.

Hvordan kan jeg forebygge magesår hos hest gjennom observasjon?

God kunnskap om hestens individuelle atferd er ikke direkte relatert til forebyggingen av magesår. Men gjennom grundig observasjon kan du legge merke til når hesten er stresset, for eksempel når den oppfører seg annerledes enn normalt.

Som nevnt tidligere vil ikke én enkelt stressituasjon forårsake magesår. Stressende situasjoner som blir langtekkelige er mye mer problematisk. Disse kan for eksempel inkludere problemer i gruppedynamikken, stallkamerater som ikke går overens, at hesten er overarbeidet eller står i en del av stallen med mye trafikk.

Husk alltid at hester har god hukommelse, og de husker situasjoner som tidligere har vært stressende. Ved å unngå slike eller lignende situasjoner, samt å øve på situasjoner som er uunngåelige eller som skjer regelmessig (for eksempel å bli ført inn i tilhengeren), kan du på god vei forebygge mageproblemer hos hesten.