Stress yter, sammen med fôring som ikke er tilpasset magens fysiologi, et avgjørende bidrag til dannelsen av magesår. Dette betyr selvfølgelig at redusering av stressende situasjoner spiller en viktig rolle når det gjelder forebygging og fremmer samtidig dyrets velferd.  Det er altså uunnværlig å betrakte dette aspektet litt mer nøyaktig. Lenger oppe har vi allerede nevnt noen potensielle stressfaktorer. Hester er sosiale dyr og blir venner med hverandre. Hvis de da senere blir skilt fra hverandre på grunn av flytting eller salg, er dette en potensiell stressfaktor. I denne sammenhengen kan også det stikk motsatte, nemlig tvunget samliv av hester som ikke liker hverandre, istedenfor – som i det fri – muligheter for å unngå hverandre, bli et problem.

Fôring av hester som har mageproblemer, er et delikat tema. Her kan du  bestille din gratis-fôrsmaksprøve Equine 74 Gastric.

Vi må altså ha kunnskap om hestenes naturlige atferdsmønstre og atferdskarakterer, og vi må ta hensyn til dem. Animal Handling og horsemanship er vanlige begrep på engelsk, som hjelper å finne anbefalinger for å omgås hester på en måte som skal være så stressfri som mulig, uten problemer. Et tilsvarende eksempel er retningslinjer utarbeidet av Alberta Farm Animal Care Association (afac.ab.ca) og Alberta Equestrian Federation, samt «Techniques for Safely Handling Horses» utarbeidet av Oklahoma State University.

Her kommer 5 ting som bør tas hensyn til når man omgås hester:

1. Hester er fluktdyr. I en panikksituasjon er det nesten umulig å kontrollere dem, selv om de er veltrente.

2. Måten jeg nærmer meg en hest på, er svært viktig. Hester har områder direkte foran nesen og direkte bak seg, som de ikke kan se. For å unngå at de blir skremt og dermed også å unngå skader ved at hesten løper eller trår deg ned, anbefales det at du nærmer deg dyret fra siden – best med fokus på skulderen.

3. Stressfri håndtering av fluktdyr omfatter også at man unngår støy som oppstår plutselig – også tonefall når du interagerer med hesten din, spiller en viktig rolle. Unngå at du «bråker» - du bør kommunisere med rolig tonefall. På denne måten vet dyret hvem som for tiden befinner seg i dets område. Personer som jobber med dyrene, bør også unngå hektiske bevegelser.

4. Hester er veldig ømfintlige for berøringer.

5. Sikkerhet – formålet med horsemanship hhv. stressfri håndtering av hester er ikke bare at man unngår stress for dyret, men også et sikkert miljø for menneske og dyr. Dette starter allerede med riktig posisjonering, jfr. punkt 2.

Hestenes hukommelse – måten hester oppfatter situasjoner på

Ved siden av formålet med sikkert miljø for menneske og dyr betyr stressfri håndtering av hester og ponnier også at man sørger for at dyrene får positive erfaringer i hverdagen. 

Hvis, for eksempel, en hest forbinder noe negativt med lasting og lossing, fordi noen skriker til den, og mennesker springer hektisk rundt omkring, vil dette også påvirke alle etterfølgende laste- og losseprosesser negativt; dette betyr at hesten også i fremtiden vil være stresset. Dessuten lagrer hestens hukommelse ikke bare situasjoner, men også objekter.

Hukommelsen er altså veldig spesifikk – det kan sies at den til og med er fotografisk. Temple Grandin forteller i sine foredrag ofte om en hest som tidligere ble mishandlet av et menneske med en sort cowboyhatt. Dette spesifikke plagget har preget seg inn i hestens hukommelse på grunn av denne ille situasjonen, og derfor var hesten også senere engstelig når andre mennesker hadde en sort cowboyhatt på seg. Lyse varianter eller Baseball capser var derimot fullstendig fine og utløste ikke noen negative reaksjoner.

Naturligvis må vi her også henvise til at regelmessige dagsrutiner med faste tider er veldig viktige for hester som typiske vanedyr. Det er lite overraskende at fôringstidene er noe av det viktigste i løpet av dagen. Her kan man unngå mye stress, kun ved å gi hestene mat til vante tider. Vi vil legge ut flere artikler som omhandler fôringens fysiologiske og forebyggende relevans i forbindelse med magesår.

Neuer Call-to-Action