Hvis hesten din plutselig ikke vil spise maten sin, bør du umiddelbart avklare hva som kan være årsaken, siden avkall på maten betyr stress for hestens organisme.

Årsakene for avkall på maten kan være vidt forskjellige. En årsak kan være en endring i fôrkvaliteten, som kan være lite synlig i første omgang. Her er det viktig å skjerpe sansene. Høy, for eksempel, bør være grønt, og det bør ikke inneholde giftige planter. Det bør lukte rimelig friskt, være støvfritt og tilstrekkelig strukturert, men ikke treaktig, og det bør være fritt for muggsopp. For å være helt sikker, kan man også få en fôranalyse fra et laboratorium, eksempelvis LUFA. Hvis en kan utelukke fôrkvaliteten som årsak, bør hesten undersøkes veldig grundig.

Fôring av hester som har mageproblemer, er et delikat tema. Her kan du  bestille din gratis-fôrsmaksprøve Equine 74 Gastric.


Hester gir ofte avkall på maten sin når de er stresset eller har smerter. Dette er et problem når hester ikke vil spise råfôr, fordi hestene i så fall ikke produserer spytt ved tygging, og magen forblir tom. Dette medfører et overskudd av syre og dermed en reduksjon av pH-verdien i magen. Når det på den ene siden ikke produseres spytt som kan komme inn i magen og på den andre siden magen ikke inneholder fôrgrøt (eller bare lite fôrgrøt), kan magesyre angripe mageslimhinnene uten problemer, noe som kan medføre irritasjoner av mageslimhinnen og i verste fall magesår.

 

Hvis det er en kjent sak at hesten allerede har magesår eller generelt en ømfintlig mage, kan avkall på mat også være en konsekvens av mageproblemer. Nettopp i akuttfasen har hestene ekstreme smerter, og derfor lar de maten ligge igjen. Ofte fortviler hesteeiere i så fall – på den ene siden vil de på en måte prøve å få hesten til å spise, og på den andre siden finnes det på grunn av diagnosen «magesår», mange innskrenkninger når det gjelder fôr som hesten har lov å spise. Når man innhenter informasjon eller rådfører seg med noen, får man ofte veldig forskjellige meninger og svar. Alle har andre tips, og alle har ulike erfaringer fra før.

Akkurat når hester ikke vil ta til seg høy, fortviler mange hesteeiere. I mange tilfeller finnes det nesten ikke noe alternativ, da pensjonsstaller ofte ikke tar hensyn til individuelle hester; ofte gir de høy eller høysilasje. For kun én hest kjøper eller produserer de som regel ikke noen annen type høy. Som hesteeier må man i så fall ta initiativ og prøve å få hesten til å ta til seg råfôr igjen.

Nettopp i akuttfasen vil hester ofte ikke spise høy, siden dette forårsaker smerter i magen når halm kommer i kontakt med den irriterte og spesielt ømfintlige mageslimhinnen under fordøyelsesprosessen. Hvis hesten ikke vil spise veldig grovt strukturert høy lenger, anbefales det å tilby litt mindre strukturert høy, da mageslimhinnen eventuelt reagerer litt mindre ømfintlig på den.

Hester aksepterer heller høycobs enn høy i akuttfasen; høycobs er lettere fordøyelig og mer skånsomt for magen. I denne akuttfasen bør man i første omgang ikke gi Lucerne eller fôrstrå i det hele tatt, da den slags fôr kan, på grunn av dets høye strukturverdi, eventuelt medføre ytterligere lesjoner på mageslimhinnen.

Neuer Call-to-Action