«Hesten min har forandret seg i det siste, har uvaner og handlingsmønstre som jeg ikke kjenner fra før …» Kan dette være symptomer som tyder på at hesten har magesår?

Fôring av hester som har mageproblemer, er et delikat tema. Her kan du  bestille din gratis-fôrsmaksprøve Equine 74 Gastric.


Det tar ofte litt tid for hesteeiere å oppdage at hesten deres muligens har magesår – og hesten lider hele denne tiden av smertene som forårsakes av dette magesåret. Symptomer som krybbebiting, flehmen, motvilje mot riding eller saltvang blir ofte ikke gjenkjent som symptomer som tyder på magesår, men avfeid som uvaner. Mange hesteeiere forteller dessuten ofte at deres veterinærer heller ikke hadde tatt symptomene på alvor. Allikevel er det nettopp i tilfeller av magesår viktig med rask behandling som naturligvis forutsetter tidlig diagnose, for å forhindre ytterligere og dermed mer alvorlige skader på mageslimhinnen.

Hvis hesten altså oppfører seg merkelig og viser forskjellige symptomer som tyder på at dyret kan ha magesår, bør gastroskopi gjennomføres umiddelbart, for å utelukke andre sykdommer, som for eksempel forstyrrelser ved tømming av tarmen, og for å begynne på målrettet behandling av magesårene.

Hvilke kostnader må jeg regne med når det er mistanke at hesten min har magesår?

For å diagnostisere magesår uten tvil, må veterinæren i første omgang gjennomføre gastroskopi. Kostnader for denne undersøkelsen ligger mellom 200 og 500 €, avhengig av region, og avhengig av om gastroskopi gjennomføres i egen stall eller i klinikken. For å kunne gjennomføre gastroskopi, må hesten ha fastet i minst 12 timer, og den må sederes. Hvis mistanken «magesår» bekreftes, behandles hesten som regel i første omgang med virkemiddelet Omeprazol, som er innholdsstoff i medisinene GastroGard eller Pepticure, bare for å nevne noen. Virkemiddelet gis oralt eller som pasta. 

Virkemiddelet Omeprazol hemmer dannelsen av saltsyre i magen, og dermed kan magesårene leges og den skadete slimhinnen regenereres. Behandlingen med Omeprazol gjøres i henhold til pakningsvedlegget over en periode på åtte uker; hesten skal gis 4 mg Omeprazol pr. kg kroppsvekt over de første fire ukene og 1 mg Omeprazol pr. kg kroppsvekt over de siste fire ukene.

For å synliggjøre hvor mye en åtte ukers behandling med Omeprazol koster, har vi kommet med et eksempel nedenfor.

Eksempel: behandling av en 600 kg tung hest med Gastrogard

1 tube Gastrogard koster ca. 30 €

1 tube inneholder 6,16 g Gastrogard

1 g Gastrogard inneholder 370 mg Omeprazol (37 %)

1 tube Gastrogard inneholder 2,28 g Omeprazol

hesten får 4 mg Omeprazol pr. kg kroppsvekt i de første fire ukene

  en 600 kg tung hest får 2,4 g Omeprazol

2,4 g Omeprazol tilsvarer ca. 1 tube Gastrogard

i de første fire ukene trenger hesten 1 tube Gastrogard pr. dag

behandlingskostnader i de første fire ukene: 840 €

hesten får 1 mg Omeprazol pr. kg kroppsvekt i de siste fire ukene

en 600 kg tung hest får 0,6 g Omeprazol

0,6 g Omeprazol tilsvarer ca. ¼ tube Gastrogard

i de siste fire ukene trenger hesten ¼ tube Gastrogard pr. dag

behandlingskostnader i de siste fire ukene: 210 €

totalkostnader for en åtte ukers behandling med Gastrogard: 1 050 €

Hvorfor hører man ganske ofte at hesteeiere forteller at «den komplette prosedyren med magesår hos hestene deres» har kostet flere tusen Euro?

Siden magesår ofte diagnostiseres for sent og man ofte famler i mørke før man kommer til diagnosen, da symptomene ikke tydes riktig, påløper i mange tilfeller kostnader før magesår-diagnosen. Disse kostnadene hadde ikke påløpt hvis symptomene hadde blitt tydet riktig rett fra begynnelsen. Dessuten skal det sies at en behandling med Omeprazol over åtte uker ikke nødvendigvis medfører komplett helbredelse av magesårene hos alle hester. Og selv etter en vellykket behandling av magesårene bør man ikke bare slappe av og gå ut fra at alt er overstått.

Mange hester får tarmproblemer etter behandlingen med Omeprazol på grunn av bivirkninger; derfor anbefales det tarmrehabilitering etter behandlingen med Omeprazol. Hvis årsakene for magesårene (som ofte skyldes fôring eller stress) ikke elimineres, får de fleste hestene tilbakefall etter en i første omgang vellykket behandling med Omeprazol, og hele prosessen må startes på nytt. Sensible hester som generelt er mottagelige for mageproblemer, bør derfor få hjelp ved å bufre overskytende magesyre som irriterer mageslimhinnen og dermed utløser magesår; dette kan gjøres ved å gi passende fôr.

Equine 74 Gastric er i slike tilfeller den optimale fôrtilsetningen og med kostnader på mindre enn 2 € pr. dag et rimelig alternativ over lang tid, til gjentatte dyre behandlinger med Omeprazol. Equine 74 Gastric bufrer overskytende magesyre som skyldes stress, og dermed angriper magesyren ikke den sensible mageslimhinnen.

Neuer Call-to-Action