Som hesteeier er jeg først og fremst interessert i at hesten min har det bra. Dette er nemlig grunnlaget for partnerforholdet vårt. Dette gjelder både for fritidsryttere og idrettsryttere. 

Magesyren er en fast bestanddel av fordøyelsesprosessen for all næring som hestene tar opp. Magesyrens oppgave er å drepe basiller og uønskede bakterier, som ikke kan overleve i et slikt surt miljø. Magesyre produseres hele tiden, fordi dette garanterer at fordøyelsesprosessen, som begynner i mulen når hesten tygger fôret sitt, kan føres videre til avføringen blir utsondret.

Fôring av hester som har mageproblemer, er et delikat tema. Her kan du  bestille din gratis-fôrsmaksprøve Equine 74 Gastric.

 

Ved siden av naturlig syredannelse kan hester også danne syre fordi de er utsatt for stress: enhver form for stress – angst, nye, uvante situasjoner, urolig atmosfære i stallen, uregelmessige fôringstider – fører til økt dannelse av magesyre og dermed til syreoverskudd i magen.

I begrenset omfang kan en hestemage tåle dette over korte perioder. Hestens mage og tarm er allikevel ikke designet for overproduksjon av syre over lengre tidsrom eller for varig overproduksjon av syre. Hvis et er for mye syre i hestens mage, skvulper den som en liten innsjø, på grunn av hestens bevegelser og magekontraksjoner – og når dermed områder som ikke er tilstrekkelig beskyttet ved en slimhinne med kjertler.

Dette medfører at hesten har smerter og ekstra stress som igjen fremmer magesyreproduksjonen som skyldes stress … slik oppstår et kretsløp, eller bedre sagt, en ond sirkel, som må avbrytes. Hvis syren oftere kommer i kontakt med de ubeskyttede mageveggene, fører det til magelesjoner, som igjen kan føre til magesår. Dessuten inneholder det delvis fordøyede fôret ofte altfor mye syre, slik at mikrobene som fortsetter å fordøye og utnytte fôret i tarmen, enten dør på grunn av for mye syre, eller ikke kan utfolde sin fulle kapasitet fordi pH-miljøet ikke er optimalt.

Dette fører til forstyrret tarmflora og dermed til fordøyelsesproblemer, som diaré, luft i magen eller avføringsvann. Men tilbake til velferd: hvis jeg som hesteeier vet at jeg ikke kan gjøre noe mot magesyredannelse som skyldes stress, ved å endre betingelser for dyrehold eller ridning, må jeg ta tilsvarende tiltak for å binde og dermed nøytralisere overskuddet av magesyre som ble produsert, slik at hesten min har det bra.

Hva er det som gjør Equine 74 Gastric så spesiell?

Det spesielle med den er at den virker – ikke bare i magen, men også tarmen profiterer. Takket være den enorme absorbsjonsevnen som mineralkomplekset har, er det mulig å binde den største delen av den overskytende magesyren og dermed å nøytralisere den. Dette er den første, synlige effekten. Konsekvensene er en balansert pH-verdi i magen og en redusert risiko for at syre når de ubeskyttede mageveggene.

Dessuten har fôrgrøten en betydelig bedre konsistens når den når tarmen, og mikrobenes funksjon forstyrres ikke av magesyren. Dermed blir bedre fordøyelse ofte resultatet av at det brukes Equine 74 Gastric.

Equine 74 Gastric brukes av profesjonelle ryttere, veterinærer anbefaler å bruke den, og hesteeiere for nesten alle raser og aldersgrupper av hester gir den til dyrene sine. Det beste for oss er at kunder ringer oss eller sender oss meldinger etter at de har gitt middelet konsekvent over 4 – 6 uker … for å fortelle oss hvor lykkelige de er fordi de endelig har fått tilbake en hest som kan ris.

Neuer Call-to-Action