Symptomer på maveproblemer hos heste

Pferd-Im-Stall-Equine74-low

Der er mange forskellige grunde til, at heste får maveproblemer og mavesår.

Der findes altså ikke kun én enkelt årsag, som det bare gælder om at være opmærksom på.

Vi har at gøre med flere faktorer, som enten enkeltvist eller i kombination kan føre til et mavesår.

Symptomerne på et mavesår er også mangfoldige og varierer fra hest til hest. Der findes ikke noget universelt symptombillede.

Symptomerne opstår ofte lidt efter lidt, så det i første omgang er svært at identificere dem.

Derfor opdages mavesår i mange tilfælde meget sent.

Mavesår kan kun diagnosticeres med 100 % sikkerhed ved hjælp af en gastroskopi.

Jo hurtigere du identificerer symptomerne, desto tidligere kan du reagere.

Til dette formål har du brug for et solidt kendskab til hestens normale adfærd og et vist observationstalent – og så naturligvis også en liste med de mest udbredte symptomer.

Det kan ikke skade at lære listen udenad.

I det følgende beskriver vi 21 symptomer, som tyder på, at din hest har et mavesår.

Symptomerne hos heste med mavesår er mangfoldige og frem for alt ikke altid entydige.

Download den omfattende symptom-guide fra Equine 74 Gastric, og få oplysninger om de 21 vigtigste symptomer!

1. Appetitløshed

Som regel lider heste med maveproblemer også under appetitløshed.

Det viser sig ved, at hesten ikke længere skynder sig hen til foderet i krybben. Den roder muligvis kun lidt rundt i foderet med munden og undlader at spise rationerne helt op.

Grovfoder lader den i mange tilfælde også bare ligge.

Vi kender det fra os selv: når maven strejker, har vi heller ingen appetit.

Hestemaven trækker sig sammen under fordøjelsen.

Det medfører smerte i de områder, hvor maveslimhinden er beskadiget.

Når der kommer mavesyre hen til de betændte steder, opstår der en ubehagelig svien.

2. Vægttab

Den manglende appetit bevirker som regel et vægttab.

På grund af den reducerede foderoptagelse får organismen ikke længere nok energi og næringsstoffer, og kropsmassen brydes ned.

Det første tegn på et vægttab er eksempelvis fremstående ribben.

Hoftehjørnerne kan også være fremstående, og desuden svækkes musklerne lidt efter lidt.

Det afmagrede udseende opstår naturligvis ikke fra den ene dag til den anden.

Hvis hesten ser afmagret ud, er det indlysende, at visse problemer – dertil hører også et mavesår – er blevet overset.

Det bør aldrig komme så vidt!

Kolik_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

3. Relativ let, men gentagende kolik, som opstår uden grund

Milde koliksmerter optræder for det meste efter indtagelse af kraftfoder og forsvinder relativt hurtigt igen.

Hesten trækker maven op, sparker eventuelt op mod bugen og/eller lægger sig ned og ruller frem og tilbage på jorden.

Koliksmerterne går som regel væk af sig selv igen efter et stykke tid.

Når hesten æder kraftfoder, dannes der væsentligt mindre bikarbonatholdigt spyt, end når den spiser hø.

Det betyder, at syren, som dannes i maven, absorberes meget dårligere.

4. Mat pels

Det er ikke alle heste med mavesår, der får en mat pels.

Nogle heste med mavesår har et generelt sundt udseende og en skinnende pels.

I mange tilfælde bringer mavesår og de dermed forbundne problemer, for eksempel manglende appetit og vægttab, dog tarmfloraen ud af balance, så hesten ikke længere er i stand til at absorbere en tilstrækkelig mængde næringsstoffer.

Det medfører så, at stofskiftet ikke længere har nok næringsstoffer til rådighed – pelsen mister sin glans og bliver mat.

5. Manglende præstationslyst

På grund af mavesmerterne og den reducerede optagelse af næringsstoffer kan der opstå manglende præstationslyst hos hesten.

Den har ingen energi og udfolder sig ikke som normalt under ridningen.

Den er dvask og kraftløs.

Hesten er generelt svær at motivere til noget som helst.

Dette symptom forstærkes, når hesten har akutte smerter.

Vi har det på samme måde: når vi lider under smerter og manglende energi, kan vi heller ikke præstere optimalt.

Gähnen_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

6. Hyppig gaben

Hvad enten din hest står i stalden, er ude på marken, har sadel på eller netop er i færd med at rense sig selv – hvis den gaber hele tiden, er det et relativt sikkert tegn på, at den har en sygdom i mavetarmkanalen.

Hestens gaben tjener samtidig også til at reducere stress.

Og mavepatienter er meget stressede! Stress kan udløse mavesår og/eller opstå som følge af smerterne.

Mange heste bliver ved med at gabe efter succesrig behandling og helbredelse af mavesåret.

Stress er i denne sammenhæng naturligvis ikke noget symptom, men derimod en årsag, som er præsent, når vi taler om mavesår.

Det kan anbefales at læse artiklen om stress hos heste, der forklarer, hvordan du kan reducere stressniveauet hos din firbenede ven. Det er altid vigtigt at holde øje med hesten og være i stand til at skelne mellem et alvorligt problem og en "falsk alarm".

En mistanke skal være begrundet, da den jo gerne følges op med en undersøgelse hos dyrlægen, som ikke er noget en hest bare lige glemmer igen.

En undersøgelse forårsager faktisk mere stress.

Flehmen_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

7. Hesten flehmer

Når hesten flehmer, strækker den hovedet fremad og bevæger overlæben opad. Man kan sige, at den "skærer ansigt".

Adfærden skyldes i de fleste tilfælde, at hesten forsøger at sanse en lugt og identificere den.

Men hesten flehmer også, hvis den har smerter eller føler ubehag.

Mange heste flehmer, hvis de har et mavesår eller koliksmerter.

8. Tomgangstygning

Tomgangstygning indikerer ofte, at hesten har problemer med maven.

Den bevæger munden eller laver tyggebevægelser, selvom den ikke spiser eller har noget i munden.

Tomgangstygning kan nogle gange være et tegn på underdanighed, men når den skyldes smerter, bevæger hesten underkæben på samme måde, som når den spiser.

Hesten laver så for det meste mere end blot et par tyggebevægelser.

Koppen_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

9. Hesten sluger luft

Hvad kom først: hønen eller ægget? Mavesåret eller trangen til at sluge luft?

Begge dele kan både være årsag og virkning. Hos en hest, som også normalt sluger luft, kan man dog observere en tiltagende luftslugning, hvis den har et mavesår.

Hesten forsøger på denne måde at stimulere spytdannelsen, som skal lindre mavesmerterne.

Der findes også heste, som først begynder at sluge luft, når de har fået et mavesår.

Som regel anbringer hesten skæretænderne omkring en genstand og begynder at sluge luft.

På grund af kontraktionen af de nederste halsmuskler åbnes svælget, og der opstår en karakteristisk lyd.

Det er sjældent at hesten sluger luft

uden at sætte tænderne om en fast genstand.

10. Dårligt almenbefindende

Heste med dårligt almenbefindende virker indadvendte eller depressive.

De interesserer sig ikke for deres omgivelser; de står ofte med hovedet vendt væk fra staldvennerne og menneskerne omkring dem.

Aggresssion_Artgenossen_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

11. Hesten afsondrer sig eller udviser en aggressiv adfærd

Heste, som lider under mavesår, er mange gange ikke til at kende igen.

De mest omgængelige heste forvandler sig pludseligt til aggressive uromagere, som forstyrrer hele flokken, eller til enspændere,

som helst står alene og undgår samvær.

Der er altså et ekstremt stort spektrum for adfærdsændringerne.

Det er vigtigt, at hestens ejer og staldpersonalet har et

solidt kendskab til hestens personlighed og individuelle særtræk, så de kan bedømme, om der blot er tale om lidt dårligt humør eller lignende, eller om der foreligger et problem, som skal tages ganske alvorligt.

12. Hesten vil ikke have gjord på

Mavesmerter får mange heste til at gøre modstand mod at få gjord eller sadel på.

Sadelgjorden sidder i området, hvor hestens mave befinder sig.

Hesten trækker maven ind, når sadelgjorden fastgøres.

Det medfører, at der kommer mavesyre ind i den følsomme del af maven, hvor den angriber den beskadigede maveslimhinde.

Det er ekstremt smertefuldt for hesten.

Som reaktion sparker den op mod gjordlejet eller rytteren og slår med halen. Nogle gange forsøger hesten måske ligefrem at bide dens ejer.

Det er meget karakteristisk for heste med mavesår.

13. Dårligere præstationsevne og manglende lyst til at rides

I første omgang er mange ryttere overbevist om, at hesten bare er lidt uvillig og på tværs.

Derefter overvejer de, om det måske er tøjlen eller problemer med ryggen, der kan være årsagen til den manglende lyst til at rides.

Men maveproblemer er også altid et godt bud.

De forårsager stærke smerter, når hesten har sadel på, og får den til at løbe med skånende holdning.

Ofte bliver den pludselig stående og nægter at præstere som normalt på ridebanen.

14. Hesten tøver med at gå ned ad bakke

Når hesten går ned ad bakke, er der ekstra risiko for, at mavesyren kommer ind i den følsomme del af maven.

Det er meget ubehageligt for hesten, hvis den netop plages af et mavesår.

Så går den ikke gerne ned ad bakke, ja nogle gange nægter den det simpelthen.

15. Hesten har problemer med at lægge sig ned

Der opstår mange forskellige bevægelser i maven, når hesten lægger sig ned. Disse bevægelser medfører smerte, hvis den har et mavesår.

Hesten synes at have brug for en strategi for at lægge sig ned, eventuelt har den brug for flere forsøg, inden det lykkes. Nogle gange bliver den simpelthen bare stående.

Når den endelig har fået lagt sig ned, kan det være, den nægter at rejse sig igen.

Hesten interesserer sig ikke for foderet og går ikke hen til krybben – hvilket blot er med til at forværre problemerne, eftersom hestens mave bliver ved med at producere syre.

Uden spyttet fra foderindtagelsen, der normalt absorberer syren, angribes mavevæggene helt uhindret.

16. Øget spytdannelse

Ved at øge produktionen af spyt forsøger hesten/hestens organisme at modvirke den lave pH-værdi i maven.

Spyt har en basisk pH-værdi, og den absorberer mavesyren.

Du kan observere, at hesten savler – også selvom den ikke spiser, tygger eller har et bidsel i munden.

Den øgede spytdannelse hos hesten kan ofte ses efter indtagelse af kraftfoder.

Belecken_Gegenstaende_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

17. Hesten slikker på genstande

Når hesten slikker på genstande, tror mange ejere, at det skyldes en mangel på mineralstoffer.

Men heste med mavesår har også en tendens til at slikke på genstande.

Det varierer fra hest til hest, hvor ofte de slikker på genstandene.

Som regel slikker de på metalliske genstande, men der kan også være tale om træ eller betonvægge.

Veraendertes_Trinkverhalten_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

18. Hesten drikker større eller mindre mængder vand

Det er svært at generalisere og sige, at heste med mavesår drikker mere eller mindre vand end normalt.

Det er meget forskelligt.

Nogle heste drikker meget mere vand, mens andre drikker væsentligt mindre.

Det kan være svært at kontrollere på grund af automatiske drikketrug osv.

Afhængig af arbejdsydelsen, vejret og staldbetingelserne drikker en 600 kg tung hest ca. 30-60 liter vand om dagen.

Weitstellen_von_Beinen_Symptom_Magengschwuer_Pferd

19. Hesten står med stor afstand mellem for- og bagbenene

Nogle heste står med stor afstand mellem for- og bagbenene for at aflaste maven og tarmen.

Dette fænomen må ikke forveksles med forfangenhedsstillingen, hvor hesten prøver at flytte kropsvægten bagud ved at stå med forhovene frem foran sig.

20. Høj puls, let feber

I akutte tilfælde kan hesten have en høj puls og let feber.

Disse symptomer optræder ofte sammen med lette koliksmerter

og skyldes de kraftige mavesmerter.

En hest har normalt mellem 28-44 hjerteslag pr. minut og en temperatur mellem 37,5 og 38,2 grader.

Hvis værdierne er højere, bør du straks tage kontakt til en dyrlæge, så I kan få afklaret årsagen.

Schweifschlagen_Symptom_Magengeschwuer_Pferd

21. Hesten slår med halen, mens den spiser

Det er meget sjældent, at sunde heste slår med halen under fodringen. Det er et næsten sikkert tegn på mavesår.

Hesten slår med halen, fordi den har smerter og er utilpas.

Indtagelsen af foder og den derpå følgende fordøjelse forårsager smerter for hesten, hvilket den viser ved at slå med halen.